Sökning: "regnvatten"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet regnvatten.

 1. 1. Förskolebarns uppfattningar om regnvatten och dess roll i vattnets kretslopp : En kvalitativ intervjustudie på fyra till femåriga barns uppfattningar om regnvatten och dess roll i vattnets kretslopp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Caroline Granberg; [2019]
  Nyckelord :Regnvatten; vattnets kretslopp; regn; regndroppar; moln; uppfattningar; för-skola; barn.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine and contribute with more knowledge about children´s perceptions of rainfall and its role in the water cycle. In order to reach a result, eleven children, in the ages four to five years old, has participated in the study through qualitative interviews, during the timeline of two days. LÄS MER

 2. 2. Förslag på innovativa VA-lösningar till Hemfosa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ísak Guðnason; Alicia Bizet; Axel Krögerström; Linus Johansson; Ellen Lidström; Matilda Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Grå- och svartvattenseparering; Återanvändning av regnvatten; Vattenförsörjning; Avlopp; Dagvattenhantering; Vattenförbrukning; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Denna rapport avhandlar olika vatten- och avloppslösningar vid en eventuell exploatering av samhället Hemfosa i Haninge kommun. Hemfosa är idag hem till ungefär hundra personer och är inte anslutet till den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen. LÄS MER

 3. 3. Flow simulation in MIKE URBAN based on high-resolution X-band radar data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Lisa Olsson; [2019]
  Nyckelord :X-band radar; MIKE URBAN; modelling; rainfall-runoff; online control; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Radar har använts sedan 1940-talet för att mäta och övervaka nederbörd. Under de senaste åren har X-bandradarn visat sig vara ett verktyg som kan förbättra indata till avrinningsmodellering inom urbana avrinningsområden. Detta tack vare sin höga upplösning i tid och rum jämfört med andra radarer som används vid nederbördsmätning. LÄS MER

 4. 4. How Rainwater Can Transform Cities : An Evaluation of Success Factors for Urban Rainwater Harvesting Projects in Europe

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Linnéa Pauls; [2019]
  Nyckelord :Climate Change Adaptation; Multifunctional Systems; Rainwater Harvesting; Urban Sustainability Transitions;

  Sammanfattning : Changing weather patterns challenge societies globally and at multiple levels related to amongst others health, the environment, disaster management and mitigation. There is a need for greater flexibility and resilience, which in turn can be enabled through a transition towards increased sustainability in governance and infrastructure. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar och möjligheter för Conservation Agriculture på Öland : En undersökning av de öländska jordbrukarnas syn på Conservation Agriculture

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Cornelia Rödén; [2019]
  Nyckelord :Conservation Agriculture; Öland; attitudes; Conservation Agriculture; Öland; attityder;

  Sammanfattning : Klimatförändringar kommer att få en ökad påverkan på Ölands jordbruk genom en ökad medeltemperatur och fler extremväder som torka och skyfall. Jordbruket är dessutom en av de sektorer som bidrar mest till övergödningen av Östersjön. LÄS MER