Sökning: "regressions analys"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden regressions analys.

 1. 1. Analys av kredit- och ränterisk över konjunkturcykler - En studie av amerikanska företagsobligationer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Simon Boström; Emil Johansson; [2019-07-09]
  Nyckelord :US Corporate bonds; Credit spread; Credit rating; Volatility; Contingent claims pricing model;

  Sammanfattning : In recent years, the market for US corporate bonds has recovered from the financial crisis in 2008. Since the credit spread is of great importance to many stakeholders, this thesis has been written with the purpose to examining the underlying factors that affect the credit spread for US corporate bonds. LÄS MER

 2. 2. Analysis of Macroeconomic Variables Affecting International Tourism Consumption in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Jun Ho Lee; Noel Mattar; [2019]
  Nyckelord :Multiple Linear Regression; Tourism; Macroeconomics; Sweden; Multipel Linjär Regression; Turism. Makroekonomi; Sverige;

  Sammanfattning : There is an evident trend of growing tourism in the world. Tourism in Sweden is gaining more economic and social attention. The main purpose of this thesis is to discover what macroeconomic variables contribute to the annual international tourism income in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Hållbara investeringar : En analys av svenska SR-investerare En studie om hur svenska aktiesparares ESG-snitt påverkas av demografiska och socioekonomiska aspekter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johanna Månsson; Astrid Tingström; [2019]
  Nyckelord :ESG mean; ESG criteria; Thomson Reuters ESG Score; SRI; SR-investors; Sweden; demographic and socioeconomic characteristics; ESG-snitt; ESG-kriterier; Thomson Reuters ESG Score; SRI; SR-investerare; Sverige; demografiska och socioekonomiska egenskaper;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hos svenska investerare finns ett ökat intresse för hållbara investeringar, således har även efterfrågan på att mäta bolags hållbarhetsarbete utifrån ESG-kriterier ökat. Forskning om vem, utifrån demografiska och socioekonomiska aspekter, som väljer att investera i aktier med ett ESG-betyg är begränsad. LÄS MER

 4. 4. Make the numbers great again

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Semi Ganievski; Victor Jönsson; Martin Moding; [2019]
  Nyckelord :Earnings Management; Initial Public Offering; Modified Jones Model; Explanatory variables and Swedish market; Business and Economics;

  Sammanfattning : Rapportens syftar till att granska förekomsten av eventuellt signifikant samband mellan resultatmanipulering och börsintroduktion för svenska företag samt därmed bidra till att reducera det rådande forskningsgapet på den svenska marknaden. Dessutom ämnades eventuella utmärkande egenskaper för företag som manipulerar resultatet på svenska marknaden att studeras, genom tillämpning av modifierade Jones modellen och dels variabler förankrade i tidigare forskning men studien har även bidragit med två nya variabler. LÄS MER

 5. 5. Robotization as a driver of increased labour productivity and economic convergence or divergence in the European Union

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mikael Aredal; Claudio Cianciotta; [2019]
  Nyckelord :Industrial robotics; Automation; Convergence; Technological diffusion; EU.; Robot industriali; Automazione; Convergenza; Diffusione tecnologica; UE.; Industriell robotik; Automation; Konvergens; Teknologisk diffusion; EU.;

  Sammanfattning : During the years 2004-2014, the manufacturing sector within the EU countries witnessed an increase in the utilization of industrial robots, where robot density per worker approximately doubled. Considering that this is a rather recent event, studies investigating how much industrial robots impact labour productivity are still rare. LÄS MER