Sökning: "regressionsvärdering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet regressionsvärdering.

  1. 1. Aktieavkastningars relation till fundamental multiplar : En studie om fundamentala värdedrivare och prisanomalier på marknaden

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Andreas Besterman; Mattias Larsson; [2016]
    Nyckelord :Relative valuation; fundamental multiples; mean-reversal; the efficient market hypothesis; regression valuation; value multiples; investment strategy; excess returns; Relativvärdering; fundamentala multiplar; mean-reversal; effektiva marknadshypotesen; regressionsvärdering; multiplar; investeringsstrategi; riskjusterad överavkastning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har påvisat möjligheter till riskjusterad överavkastning genom tillämpandet av multiplar i konstruerandet av portföljer med målsättning att fånga mean-reversal effekten. De genomförda studierna har dock inte beaktat teoretiskt bakomliggande fundamentala variabler. LÄS MER