Sökning: "rehabilitering arbetsterapi trädgård"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden rehabilitering arbetsterapi trädgård.

 1. 1. Betydelsen av trädgårdsterapi för personer med stressrelaterad ohälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Emma Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :utmattningssyndrom; stress; trädgård; rehabilitering; arbetsterapi;

  Sammanfattning : I Sverige ökar både heltids- och deltidssjukskrivningar och stressrelaterad ohälsa är en vanlig bakomliggande orsak. Tidigare studier talar för att trädgårdsterapi är en användbar metod för återhämtning i denna patientgrupp. LÄS MER

 2. 2. Hälsa genom trädgårdsterapi för personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Jenny Birgersson; Ellen Olofsson; [2014]
  Nyckelord :arbetsterapi; hälsa; natur; trädgårdsrehabilitering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt: Trädgårdsterapi innebär insatser genom naturorienterad miljö, som används för att återfå, eller förbättra hälsa och välbefinnande. Psykisk ohälsa är idag ett växande hälsoproblem. Syftet med studien var att undersöka eventuella hälsoeffekter vid trädgårdsterapi för personer med psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av deltagande i trädgårdsgruppen på en rehabiliteringsmedicinsk klinik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Virginia Christensson; Lena-Maria Petré; [2011]
  Nyckelord :trädgård; rehabilitering; arbetsterapi; gruppaktivitet; välbefinnande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att naturen och trädgården har positiva hälsoeffekter finns det studier gjorda kring. Dock finns få om arbetsterapi kopplat till trädgård och än färre har fokus på patienters upplevelser av trädgård då den används i rehabilitering. LÄS MER

 4. 4. Aktivitet i trädgård som ett arbetsterapeutiskt redskap – en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Anna Andersson; Charlotte Carling; [2009]
  Nyckelord :Aktivitet; Trädgårdsskötsel; Arbetsterapi och Livskvalitet;

  Sammanfattning : Det går att läsa om rehabilitering i trädgårdsmiljö i dagstidningar, facktidningar och magasin. Arbetsterapeuter använder aktivitet för att utveckla, bibehålla och förbättra funktionsförmåga. Syftet var att beskriva de förändringar i människors vardag som aktivitet i trädgård möjliggör - effekt och upplevelse. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters resonemang kring sina erfarenheter inom trädgårdsterapi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Emily Erlandsson; Liv Hellström; [2009]
  Nyckelord :Trädgårdsterapi; arbetsterapeutiskt fokus; arbetsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur arbetsterapeuter lägger sitt fokus när de resonerar kring sina erfarenheter inom trädgårdsterapi. Åtta arbetsterapeuter som antingen jobbade med rehabilitering i trädgård eller som hade högskolepoäng inom ämnet intervjuades via mail. LÄS MER