Sökning: "rehabilitering arbetsterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 276 uppsatser innehållade orden rehabilitering arbetsterapi.

 1. 1. Distansarbetets påverkan på yrkesverksammas aktivitetsmönster : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Johanna Hagvall; Ellen Ward; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; habits and routines; Model Of Human Occupation; occupational therapy; patterns of daily occupations; physical environment; social distancing; Arbetsterapi; covid-19; fysisk miljö; Model Of Human Occupation; social distansering; vanor och rutiner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan pandemins start har det blivit vanligare att arbeta hemifrån. Vid distansarbete kan aktivitetsmönstret förändras då gränsen mellan arbete och fritid lätt kan suddas ut. Syfte: Syftet var att beskriva hur distansarbete påverkar aktivitetsmönstret hos yrkesverksamma personer mellan 19–35 år. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters erfarenheter av samordnad individuell planering upprättad tillsammans med strokepatienter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lena Forsgren; Maria Garnes; [2022]
  Nyckelord :Occupational therapy; Coordinated individual planning; Stroke; Rehabilitation; Arbetsterapi; Samordnad individuell planering; Stroke; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av samordnad individuell planering [SIP] upprättad tillsammans med strokepatienter. För att besvara syftet valde författarna att använda en kvalitativ metod med intervjuer för datainsamling. Nio arbetsterapeuter verksamma inom region och kommun i Sverige intervjuades. LÄS MER

 3. 3. Hälsa, vardagsaktiviteter och aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med funktionsnedsättning : en scoping review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :hilda jansson; [2022]
  Nyckelord :Aktivitet; arbetsterapi; delaktighet; stress;

  Sammanfattning : Introduction: Parents of children with disabilities have a higher participation in caring occupations and supporting efforts aiming the child compared to other parents. Studies show that these parents have worse physical and mental health and occupational balance compared to other parents. LÄS MER

 4. 4. FÄNGELSEMILJÖNS PÅVERKAN PÅ INTAGNAS AKTIVITETSLIV : En litteraturstudie utifrån arbetsterapeuters och intagnas upplevelser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Sara Larsson; Dea Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Arbetsterapi; miljö; aktivitetsberövande; kriminalvård; arbetsterapiintervention;

  Sammanfattning : Rehabilitering inom kriminalvården syftar till förebyggande insatser mot återfall i brott. Arbetsterapeutens kunskap om sambanden mellan människa, miljö och aktivitet kan användas för att komplettera existerande rehabilitering. LÄS MER

 5. 5. Effekter av arbetsterapeutiska interventioner för ADL förmåga hos äldre vuxna med stroke i rehabiliteringsfas : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :alexander Söderback; Lucas West; [2022]
  Nyckelord :Arbetsterapi; åtgärder; aktiviteter i det dagliga livet; effekter; allmän litteraturstudie; strokesjukdom; rehabiliteringsfas;

  Sammanfattning : Stroke är ett gemensamt samlingsnamn för hjärnblödning och hjärninfarkt. Stroke kan förorsaka flera olika funktionsnedsättningar. Det behövs ofta en tidig fas av rehabilitering som vanligtvis pågår efter hemgång från sjukhus. LÄS MER