Sökning: "rehabilitering hemtjänst äldre"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden rehabilitering hemtjänst äldre.

 1. 1. ATT SJÖSÄTTA EN NY ARBETSMODELL Enhetschefers erfarenheter av hemgång med stöd av hemgångsteam i en västsvensk kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ida Flensburg; [2019-05-24]
  Nyckelord :Organizational Innovation; Rehabilitation; Occupational Therapy; Home Care Service; Cooperative Behavior;

  Sammanfattning : Bakgrund År 2015 introducerades en ny arbetsmodell för äldre personer som skrivs ut från sjukhus, ”Hemgång med stöd av hemgångsteam” i en kommun i Västsverige. Den nya arbetsmodellen innebar integrering av rehabilitering i ordinarie hemtjänst. LÄS MER

 2. 2. Äldres upplevelser av möjligheter och hinder till meningsfulla aktiviteter : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Linnéa Wedin; Linnéa Wisberg; [2017]
  Nyckelord :Occupational therapy; home care; ordinary living; environmental factors; health; Arbetsterapi; hemtjänst; ordinärt boende; omgivningsfaktorer; hälsa;

  Sammanfattning : Meningsfulla aktiviteter ingår i arbetsterapeutens kompetens och något som arbetsterapeuter bör grunda sina interventioner i. Syftet med examensarbetet var att beskriva upplevelse av möjlighet och hinder till meningsfulla aktiviteter hos äldre med hemtjänst i ordinärt boende. LÄS MER

 3. 3. ?jag vill göra så mycket jag nånsin kan? Äldres aktiviteter i och utanför hemmet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Therese Hugosson; Therese Isaksson; [2007]
  Nyckelord :Aktivitet; äldre; självständighet; hemmiljö; närmiljö; Gerontology; Gerontologi; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Att kunna utföra de aktiviteter som man vill är betydelsefullt för hälsa och välbefinnande. Att bli äldre innebär att vissa besvär och funktionshinder kan öka. Det kan leda till att individen får svårt att utföra de aktiviteter som den vill. LÄS MER

 4. 4. Bemötande av äldre missbrukande vårdtagare inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tina Carlström; Ann-Louise Westman; [2005]
  Nyckelord :missbrukare; äldreomsorg; social hemtjänst; vård och omsorg; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose with our essay was to describe and understand the treatment of the homehelp staff towards the elderly addicted caretakers within the care system. Both in a practical aspect as well as in an attitudinal aspect. LÄS MER

 5. 5. Socialt stöd och livstillfredsställelse bland äldre kvinnor med funktionshinder

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Elisabeth Nilsson; [2004]
  Nyckelord :Informellt socialt stöd; Formellt socialt stöd; Livstillfredsställelse; Äldre kvinnor;

  Sammanfattning : Antalet och andelen äldre ökar i vårt land och störst är ökningen bland dem över 80 år. I dessa åldrar är det vanligare än bland yngre att drabbas av sjukdom och funktionsnedsättningar och ha behov av hjälp och stöd. LÄS MER