Sökning: "rehabilitering teorier"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden rehabilitering teorier.

 1. 1. ”Det är good enough” : En kvalitativ studie om uppfattningar hos personal inom tvångsvården, avseende läkemedelsassisterad behandling av opiatmissbruk i tvångsvård för missbrukare, ur ett etiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Jennie Holm Skans; Therése Liljegren; [2019]
  Nyckelord :Ethics; LARO; LVM; Etik; LARO; LVM;

  Sammanfattning : Inom gruppen opiatmissbrukare är dödligheten hög och många av dessa vårdas med stöd av LVM på något av landets LVM-hem. Opiatmissbruk behandlas ofta med substitutionsbehandling. Denna behandlingsform kallas ofta LARO, Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatmissbruk. LÄS MER

 2. 2. Hälsodesign för grön rehabilitering på lantgård : ett gestaltningsförslag för att utveckla GreveGardens utemiljö i linje med aktuell forskning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Victoria Edström; [2018]
  Nyckelord :hälsodesign; miljöpsykologi; gestaltningsförslag; grön rehabilitering; naturunderstödd rehabilitering; utmattningssyndrom; stressrelaterad ohälsa; lantgård; natur; hälsa;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den stora ökningen av stressrelaterade sjukskrivningar sedan slutet av 90­talet har flera landsting i Sverige satsat på sk Grön rehabilitering. Verksamheten beskrivs som ett paket med miljö, rehabteam och aktiviteter, där naturen spelar en mycket viktig roll i behandlingen. LÄS MER

 3. 3. Trädgård för själen : en jämförelse mellan rehabiliteringsträdgårdarna Nynäs och Gröna Rehab

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marluz De Leon Gonzalez; [2017]
  Nyckelord :Gröna Rehab; Nynäs; rehabilitering; rehabiliteringsträdgård; trädgård;

  Sammanfattning : Sedan tidernas begynnelse har naturen haft läkande effekter på människors välmående. Redan i gamla Grekland hade väletablerade filosofer som Aristoteles och Platon kännedom om naturens krafter. Denna kunskap har sedan dess haft en stor betydelse för behandlingsmetoder inom psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Skugga över en sittplats : gestaltning för skydd mot vårsolen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Bergsten; [2017]
  Nyckelord :sittplats; skugga; solskydd; urban miljö; vårsolen;

  Sammanfattning : Öppna ytor som släpper fram solen är vanligt att se i offentliga rum i det skandinaviska klimatet och sittplatser, stora som små, är ofta placerade i soliga lägen. Att solen kan vara skadlig för människor under sommarmånaderna är känt. LÄS MER

 5. 5. Vems är ansvaret? : En kvalitativ studie av HR:s hantering av utbrändhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Jennifer Rundberg; Jenny Kullbom; [2017]
  Nyckelord :Utbrändhet; arbetsrelaterad stress; organisation; HR; psykosocial arbetsmiljö; rehabilitering; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Utbrändhet är ett vardagligt fenomen som har blivit allt mer uppmärksammat, inte minst på arbetsplatsen. Syftet med denna studie var att undersöka hur HR och organisationen hanterar utbrändhet, både med avseende på de förebyggande och rehabiliterande åtgärderna. LÄS MER