Sökning: "rehabiliteringsprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet rehabiliteringsprogram.

 1. 1. Patienters erfarenheter av sekundärprevention efter en hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Dana Rafati; Ban Al-Anbari; [2024]
  Nyckelord :experiences; nursing care; myocardial infarction; patients; secondary prevention; erfarenheter; hjärtinfarkt; omvårdnad; patienter; sekundärprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är ett sjukdomstillstånd som uppstår vid akut skada i hjärtmuskeln. Orsakerna är kopplade till riskfaktorer som hypertoni, diabetes, ålder, rökning och ogynnsam livsstil. Rehabiliteringsprogram bör omfatta fysisk träning och fokusera på psykosociala samt livsstilsrelaterade faktorer. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeuters kliniska resonemang angående Kinesiofobi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Samuel Bjurquist; Marcus Grund; [2024]
  Nyckelord :Kinesiofobi; Fysioterapi; Klinisk resonemang; Progression; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Kinesiofobi är ett vanligt förekommande fenomen inom fysioterapi. Under vår utbildning har vi fått lära oss om vad kinesiofobi är i teorin men inte i praktiken. Syftet med denna studie var därför att få en djupare förståelse av kinesiofobi och sammanställa hur fysioterapeuter kliniskt utvärderar och resonerar kring kinesiofobi. LÄS MER

 3. 3. ”DET ÄR JU JÄTTETUFFT” : En kvalitativ studie om före detta fängelsedömdas upplevelser av återanpassning och stämpling

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Amanda Alivodic Haglund; Anu Isohella; Jenny Åsberg; [2024]
  Nyckelord :reintegration; labeling theory; prison inmates; prison sentence; double labeling; återanpassning; stämplingsteori; fängelsedom; dubbel stämpling; podcastintervjuer;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar återanpassningsprocessen och upplevelsen av stämpling bland före detta fängelsedömda individer i Sverige, med fokus på hur dessa erfarenheter påverkar deras återinträde i samhället. Genom kvalitativ analys av intervjuer från podcasten ”Utanför Murarna”, som innehåller intervjuer med före detta fängelsedömda, visar studien hur stämplingsteorin tar sig uttryck i deras vardagsliv. LÄS MER

 4. 4. Personers erfarenheter av en hälsosam vardag efter hjärtinfarkt : En litteraturöversikt med kvalitativ design

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Mohlin; Linnea Ringius; [2023]
  Nyckelord :Lifestyle changes; cardiovascular diseases; nursing; SOC; Livsstilsförändringar; hjärt-kärlsjukdomar; omvårdnad; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en vanlig hjärt-kärlsjukdom som årligen drabbar många personer i Sverige och internationellt. Livsstilsförändringar är en viktig del av sekundärpreventionen för att minska risken för att återinsjukna. LÄS MER

 5. 5. Hur hanteras idrottsrelaterade skador i undervisningen? : En didaktisk utmaning i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Gustaf Bärlund; [2023]
  Nyckelord :Idrottsrelaterade skador; Idrott och hälsa; Skadeförebyggande åtgärden; Skadekontext; Ledarskap; Chelladurai; van Mechelen.;

  Sammanfattning : Rörelse är en grundpelare för människors välmående och hälsa, dock har studier visat en expansion av skador kopplat till fysisk aktivitet. Då fysisk aktivitet är en väsentlig del av ämnet idrott och hälsa var syftet med denna studie att undersöka hur lärare hanterar skador i deras undervisning samt vilka didaktiska utmaningar skador kan medföra. LÄS MER