Sökning: "reifikation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet reifikation.

 1. 1. Varufierade vänner : En studie av tre karriärböcker om influencerskap och deras framställning av relationen mellan följare och influencer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Eira Järverot; [2019]
  Nyckelord :Influencer; blogg; sociala medier; reifikation; varufiering;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks influenceryrket utifrån de tre karriärböckerna Hej, jag heter Mirza och jag är influencer (av Mirza Bico), Yrke: Influencer (av Linda Hörnfeldt) och Digital passion (av Frida Boisen) vars författare själva på olika sätt jobbar med sina sociala medier. Studien bygger på tidigare forskning som gett uttryck för kändisskapet på sociala medier som utmärkande av både närhet till följare och förhållningssättet till sig själv som en vara. LÄS MER

 2. 2. Kvinnan och tjänsten : En kritisk diskursanalys av det svenska rättsväsendets framställning av kvinnor som befinner sig i prostitution

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alexandra Andersson; [2019]
  Nyckelord :Prostitution; buying sex; CDA; reification; respectability; Fairclough; prostitution; sexköp; CDA; reifikation; respektabilitet; Fairclough;

  Sammanfattning : The representation of women in prostitution varies over time and space. This study aims to make visual how women in prostitution are being represented in Swedish judicial system today. LÄS MER

 3. 3. STÖRST AV ALLT ÄR…LÖGNEN - En studie i David Bowies gestaltning av Ibsens begrepp Livslögn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Marianne Gabrielsson; [2018-02-08]
  Nyckelord :livslögn; reifikation; David Bowie; litteratursociologi; sociology through literature; kritisk teori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:Syftet med studien är att ur ett existentiellt perspektiv diskutera hur David Bowie, i sina texter, gestaltar Ibsensbegrepp livslögn. Genom en litteratursociologisk läsning av Bowies verk ämnar studien använda ett material somligger utanför sociologins traditionella ramar och på så sätt kunna synliggöra och diskutera sociologinsexistentiella begränsningar, i relation till livslögn. LÄS MER

 4. 4. Feminism på köpet - En uppsats om identitetsskapande i ett konsumtionssamhälle

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarzyna Ornowska; Nina Morby; [2018]
  Nyckelord :femvertising; identitetspolitik; performativitet; kapitalism; konsumtionssamhälle; reifikation; reklam; varufetischism; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar förklara fenomenet feministiskt konnoterade budskap, förekomna i kommersiella marknadsföringssyften, mer specifikt videoreklam. Detta görs genom att analysera innehållet och tillhörande diskurs i tre olika reklamfilmer innehållande feministiska budskap i form av uppmaning till kvinnlig egenmakt, förändring och/eller kroppspositivism. LÄS MER

 5. 5. EN HANDELSVARA I FEMINISTKLÄDER : En studie av feminism inom mode som exempel på reifikation.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Vilma Ljunggren Forsberg; [2017]
  Nyckelord :Femvertising; varumärkesbyggande; Chanel; Dior; Gina Tricot; H M; feminism; marknadsfeminism; ”trickle-down feminism”; reifikation; Lukács; marxism; nyliberal feminism; konsumtion;

  Sammanfattning : This essay aims to establish a marxist perspective upon a phenomena that could be seen as typical neoliberal–femvertising. I have noticed an expanding trend in fashion; the use of feminism as branding. Fashion brands such as Dior and H&M have lately profiled themselves with feminism, framing it as radical as well as feminist. LÄS MER