Sökning: "reinforcement"

Visar resultat 1 - 5 av 562 uppsatser innehållade ordet reinforcement.

 1. 1. Spikplåtsförstärkning vid stora håltagningar i homogent trä

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Seldert; [2020]
  Nyckelord :förstärkning; håltagning; trä; spikplåtar;

  Sammanfattning : Från Eurokoderna ges det inga direktiv för dimensionering och förstärkning av håltagningar i homogent trä. Svenskt träs utgåva Limträhandbok Del 2 presenterar det enda underlag för dimensioneringsalternativ som idag är begränsat för parametrar så som storlek på håltagningen och dess excentricitetsmått. LÄS MER

 2. 2. Analys av deformationsutveckling under framdrift av tunnlar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jennifer Hellberg; [2020]
  Nyckelord :Numerical; modelling; FLAC3D; simulation; excavation; rock; reinforcement; Numerisk; modellering; FLAC3D; simulering; uttagssekvens; bergförstärkning; förstärkning;

  Sammanfattning : Idag används ofta ett samband, framtaget av Hanafy och Emery (1980), för att uppskatta deformationer vid tunnelfronten då bergförstärkning ska installeras i närheten av tunnelfronten. Sambandet visar hur deformationerna i ett referensplan utvecklas som en funktion av tunnelfrontens avstånd till referensplanet. LÄS MER

 3. 3. Machine Learning Technique for Beam Management in 5G NR RAN at mmWave Frequencies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Joel Bill; Gustav Fahlén; [2020]
  Nyckelord :Machine Learning; Reinforcement Learning; Beam Management; Beam Tracking; mmWaves; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ericsson has an interest in investigating if the fast-growing concept known as machine learning can be applied to beam management, in a 5G NR environment using mmWave frequencies. Because of the high path-loss at mmWave frequencies and high throughput demands of 5G NR systems it is crucial to the UE to always stay connected to the most suitable beam, to provide highest possible throughput. LÄS MER

 4. 4. Reducing or reproducing gender norms : An ethnographic study based on observations in Ugandan preschools

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sanna Olsson; Elsa Joelsson; [2020]
  Nyckelord :Agenda 2030; education; equality; gender; ethnography; observation; preschool; teachers.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute, with knowledge of conceptions of male and female, to Ugandan preschools and to study in what ways gender norms in the Ugandan society are reflected and developed in the daily activity in preschools. The theoretical underpinnings used in this study are social constructive and inspired by Butler, Connell and Pearse among others. LÄS MER

 5. 5. A comparison between phantom center and a central loudspeaker source : How does the listener position affect the stereophonic image in contemporary sound reinforcement systems?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater

  Författare :Joacim Lundström Thunderlin; [2020]
  Nyckelord :Phantom center; central loudspeaker source; stereo; stereophonic image; listener position;

  Sammanfattning : In live sound reinforcements scenarios, the majority of the audience is placed in a non- optimal listening position and will not experience the stereophonic image as intended by the mixing engineer. This study was conducted to examine the impact of a central loudspeaker source and phantom center, on the stereophonic image from different listening positions. LÄS MER