Sökning: "reinkarnation"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet reinkarnation.

 1. 1. Att möta andevärlden : En studie om trosuppfattningar bland svenska medium

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Sara-Lisa Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Medium; spiritualism; ockultur; eskatologi; andar; andevärlden.;

  Sammanfattning : Titel: Att möta andevärlden – En studie om trosuppfattningar bland svenska medium.I denna studie undersöks svenska professionella mediums trosuppfattningar rörande frågor omsjälen, livet efter döden, gudsbegreppet och moralens konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Livet på landet - den kollektiva drömmen. En kvalitativ dokumentanalys

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Magnusson; [2012]
  Nyckelord :Bauman; Lévi-Strauss; dekonstruktion; reinkarnation; flytande rädsla; myt; landet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Överallt i det svenska samhället finns det fenomen som går att härleda till människans vilja att integrera livet, eller en del av livet, i samförståelse med naturen. Som exempel kan fenomen som naturturism, ekologiskt och närproducerat livsmedel nämnas. Detta kan vara ett tecken på att det existerar en myt. LÄS MER

 3. 3. Den nya eleven : En enkätundersökning om uppfattningar och värderingar om livsåskådning, religion och religionsundervisningen bland ett urval gymnasieelever idag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Johan Engström; [2011]
  Nyckelord :Religion; religionsundervisning; religionskunskap; livsåskådningar; religiös tillhörighet; skola.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och lyfta fram elevers inställning och värderingar till religionsundervisning, livsåskådning och religion.   Studiedeltagarna bestod utav två klasser på en gymnasieskola i mellersta Sverige, där båda klasserna gick det estetiska programmet. LÄS MER

 4. 4. Kommer man till himlen när man dör? : En studie om vad människor tror händer efter döden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Martina Andersson; [2011]
  Nyckelord :Livet efter döden; himmel; helvete; reinkarnation;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om vad människor tror händer efter döden från förr tills idag. Syftet och den övergripande huvudfrågan var att undersöka vad människor tror händer efter döden för att kunna jämföra vad människor trodde förr med vad de tror idag. LÄS MER

 5. 5. Teosofi och New Age : Teosofiska Samfundets doktriner som inspiration till New Age-rörelsen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Ethel Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Theosofi New Age; Teosofi; New Age;

  Sammanfattning : Den esoteriska teosofin har fått betydelse för det moderna sekulariserade samhället  framför allt genom New Age-rörelsen under 1900-talets senare del och den gav redan under seklets första årtionden upphov till nya andliga rörelser i Europa och  USA. Man har ofta glömt dess förankring i det sena 1800-talet. LÄS MER