Sökning: "reintegration."

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet reintegration..

 1. 1. “YOUR OWN CONTRACT, A RESIDENCE, A HOME…THAT IS ALL VERY IMPORTANT FOR A PERSON”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Carty Linnér; Bisan Abdul-Razek; Anna Jonasson; [2020]
  Nyckelord :Authorities; ex-prisoners; ; housing; Kris; reintegration.;

  Sammanfattning : Ett stabilt boende är en grundläggande nödvändighet och en viktig förutsättning för att stärka individers välmående. En bostad är inte bara en plats för förvaring av ägodelar, utan är även nära sammankopplat med ett antal grundläggande “förmågor” som ger individer möjlighet att sköta sin hälsa och hygien, tillgodose sitt sömnbehov och upprätthålla ett socialt nätverk. LÄS MER

 2. 2. The Interplay between Disseminative and Absorptive Capacity in Offshoring - A case study on a Swedish financial firm and its offshoring in the Baltics.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Robin Bennerhed; Kristian Kassabian; [2019-08-08]
  Nyckelord :Offshoring; Knowledge transfer; Configuration complexity; Disseminative capacity; Absorptive capacity;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 3. 3. Arbetsmarknadens stängda dörrar : En kvalitativ studie om återintegrering efter avtjänat fängelsestraff

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Pauline Bärgh; [2019]
  Nyckelord :Criminal record; reintegration; labor market; stamping; stigmatization; Belastningsregister; återintegrering; arbetsmarknaden; stämpling; stigmatisering;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur före detta intagna upplever möjlighet till arbete efter frigivning samt ta reda på hur de blir bemötta av arbetsgivare. Tidigare forskning visar att det finns svårigheter för tidigare dömda att återintegreras på arbetsmarknaden samt att arbetsmöjligheterna skiljer sig kraftigt mellan personer som inte är dömda och de som är tidigare dömda. LÄS MER

 4. 4. Disarming without Demobilizing? : A Case Study of Young Ex-combatants’ Role in the Colombian Peace Process

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Fanny Rådström; [2019]
  Nyckelord :Demobilization; Disarmament; Reintegration; FARC; Colombia; Youth; UNSCR 2250;

  Sammanfattning : In recent years, the views on youth in post-conflict societies has started to move away from stereotypes of youth acting predominantly as perpetrators of violence, towards a perspective underlining their positive participation in peace building. This study further challenges stereotypes of young peoples’ negative impact in post-conflict scenarios and aims to shed light on young ex-combatants’ role in peacebuilding while transitioning into civilian life. LÄS MER

 5. 5. Power Sharing during the Resolution of a Civil War. : A case study of the Disarmament, Demobilzation and Reintegration process in Cote d'Ivoire.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Godwin Azuma; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Peace is the most expensive treasure societies can acquire. In conflict societies, immediate solutions are decided to bring peace in the societies by actors in the societies or by third actors. Power sharing is mostly considered by some scholars as the ultimate solution to bring peace. LÄS MER