Sökning: "reintegration"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet reintegration.

 1. 1. Classroom Reintegration : Education as a tool for Social Reintegration Post-Conflict Societies

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Lukas Jarvis; [2019]
  Nyckelord :Education; Social Reintegration; Sierra Leone; Liberia; DDR;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. JAG HÖR INTE HEMMA BLAND VANLIGA “SVENSSONS”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Veronica Belokozovska; Emina Begic; [2019]
  Nyckelord :frivården; krami; kriminell livsstil; stigmatisering; återintegrering; belastningsregister;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka professionellas syn på hur återintegreringen ser ut för personer som utfört kriminella handlingar och som påföljd av dessa handlingar har suttit i fängelse. För att ta reda på denna huvudfråga har det analyserats och problematiserats vilka möjligheter respektive hinder personer som utfört kriminella handlingar kan bemöta när de ska bli en del av samhället på nytt. LÄS MER

 3. 3. "Du får liksom din lilla plastpåse med dina grejer som du kom med..." : En kvalitativ studie av frivårdsinspektörers arbete med återintegrering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Frida Georges; Andrea Boss; [2019]
  Nyckelord :Criminals; ex-offenders; ex-convicts; re-entry; reintegration; society; motivation; norms; normalization; collaboration; probation inspectors; lay probation officers.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine ex-offender’s reintegration in the Swedish society after being released from prison through the experiences of probation inspectors (frivårdsinspektörer). We have examined the subject through a qualitative method and the sample has been made through interviews with 7 different probation inspectors situated in different locations in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Makt och vanmakt : En kvalitativ studie om f.d. kriminellas upplevelser av återintegrering till samhället genom arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Julia Söderberg; Johanna Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :ex-criminals; criminal records; crime; double punishment; reintegration; labor market; F.d. kriminella; Brottsregister; Kriminalitet; Dubbelbestraffning; Återintegrering; Arbetsmarknaden;

  Sammanfattning : In a society, the idea is that a person who performs criminal acts should receive a second chance of reintegrating into society after a penalty. Legally, the criminal becomes a regular citizen again after a penalty, but is the punishment really served? Nowadays background checks of the jobseekers have become increasingly common and are an aspect that is crucial in employment. LÄS MER

 5. 5. KRAMI: EN BRO MELLANTVÅ VÄRLDAR : En studie av ett samarbete mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten för att hjälpa tidigare dömda in på arbetsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Ex- offenders; reintegration; work programmes; vägledningskurs; Krami; tidigare dömda;

  Sammanfattning : The studie aims to increase the understanding of ex-offenders need of support while establishing themselves in the labour market and to examine what knowledge of counselling can provide in order to develop Krami. Krami is a co-operation between Kriminalvården, Arbetsförmedlingen and in many cases even local authorities in Sweden. LÄS MER