Sökning: "reklam i bloggar"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden reklam i bloggar.

 1. 1. Ska verka spontant skrivet :-) - En undersökning om ungas användande av bloggar som informationskällor, med fokus på dold reklam och dess problematiker

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Anna Olofsdotter; [2016]
  Nyckelord :Blogg; Bloggbranschen; Dold reklam; Konsumentverket; Marknadsföringslagen;

  Sammanfattning : Människor utsätts dagligen för tusentals reklambudskap, varav flertalet sållas bort. Budskapen behöver således finna nya vägar mottagaren, något som görs bland annat genom dold reklam i bloggar. LÄS MER

 2. 2. Marabou Black, med avsikt att lura sin publik : En kvalitativ analys av debatten efter vilseledande PR-utövande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Elin Johansson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 18 mars 2013 meddelar den folkkära artisten Tommy Nilsson att han byter namn till Black och  väljer en mörkare och hårdare image. Reaktionerna låter inte vänta på sig och under dagen går nyheten varm i svensk media. LÄS MER

 3. 3. Bloggare som opinionsledare : En kvalitativ studie om unga kvinnors attityder till bloggar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Caroline Weihagen; Alicia Hellqvist; [2015]
  Nyckelord :Blogg; Opinionsledare; Two-step flow of Communication; Uses and Gratification;

  Sammanfattning : Denna studie belyser hur unga kvinnors attityder och identifikation ser ut till mode- och livsstilsbloggare i Sverige. Bloggar har under det senaste decenniet vuxit och blivit ett stort internetfenomen. LÄS MER

 4. 4. Innehållskontroll av kommersiella meddelanden – särskilt om marknadsföring i bloggar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Hovstadius; [2014]
  Nyckelord :Civilrätt; marknadsföring;

  Sammanfattning : Allt fler näringsidkare väljer idag det sociala mediet bloggar som plattform för att marknadsföra sin verksamhet. Bakgrunden till denna utveckling är att kommersiella meddelanden avseende ett företags produkter eller tjänster som förmedlas av en annan part via bloggar visat sig uppfattas som mer trovärdiga än budskap som kommer från företaget via andra kanaler. LÄS MER

 5. 5. ”Advertising Nouveau” : en studie om okonventionell marknadsföring.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Maria Gustafsson; Johanna Grönvall; [2014]
  Nyckelord :okonventionell; viral-; stealth marknadsföring; word-of-mouth; beteende; unconventional; guerrilla-; viral-; stealth marketing word of mouth; attitude; behavior; gerilla-; attityd;

  Sammanfattning : Företag inom modebranschen står i dag inför en ökande konkurrenssituation. På grund av globaliseringen och interaktionen mellan kunder över internet, är konsumenterna idag mer medvetna än tidigare. LÄS MER