Sökning: "reklam i usa"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden reklam i usa.

 1. 1. Feminina män och... Maskulina kvinnor? : En kvalitativ interkulturell jämförelsestudie av genuskonstruktion i reklambilder i Sverige och USA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marcus Dennemark; Marcus Lewander; [2017]
  Nyckelord :Hofstede; MAS; gender theory; stereotypes; Goffman; advertising; Sweden; USA; Hofstede; MAS; genusteori; stereotyper; Goffman; reklam; Sverige; USA;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att genom en kvalitativ metod pröva tillförlitligheten i Geert Hofstedes maskulinitetsdimension (MAS). MAS förklaras ingående i uppsatsens inledande kapitel, men är en del i Hofstedes mer övergripande kulturdimensionsteori, som ämnar att förklara kulturella skillnader mellan olika länder (De Moij & Hofstede, 2010). LÄS MER

 2. 2. Ska vi sponsra en podcast?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Emilia Ergeer; [2017]
  Nyckelord :Advertising; Podcasts; Attitudes; Support; Commericals; Ads;

  Sammanfattning : År 2007 undersökte Haygood reklam i amerikanska podcasts för att ta reda på dess mönster, och år 2010 valde McGowan att göra en liknande studie för att ta reda på om Haygoods teorier fortfarande stämde. Det visade sig att Haygoods teorier fortfarande var aktuella och på så vis hade teorierna hållit över en längre tid. LÄS MER

 3. 3. HUMOROUS ADVERTISING : A STUDY OF U.S. TV ADS IN SWEDEN

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Filip Christensen; Peter Skoggård; [2017]
  Nyckelord :humor; television advertising; U.S.; Sweden; culture; language; globalization; adaptation; standardization; consumer experience; humor; tv-reklam; Amerika; USA; Sverige; kultur; språk; globalisering; anpassning; standardisering; konsumentupplevelse;

  Sammanfattning : Globalization has resulted in cultures becoming more alike in many ways. The challenge is determining when communication methods can be common for a global market as opposed to targeted messages for a specific geographic area or demographic. LÄS MER

 4. 4. Handlar det bara om slumpen, egentligen? : En kvalitativ fallstudie om att anpassa reklambudskap internationellt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Anna Bakalarska; Alexandra Schytt; [2015]
  Nyckelord :Marknadskommunikation; Reklam; Reklambudskap; Anpassning; Interkulturell; Kultur; Hofstede; Maktdistans; Osäkerhetsundvikande; Individualism; Maskulinitet; Långsiktig tidsorientering; Eftergivenhet; IKEA;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar fenomenet anpassning av internationell marknadskommunikation. Tidigare studier har visat på att en anpassning av marknadsföring bör göras, speciellt gällande marknadskommunikation (Mooij, 2004). LÄS MER

 5. 5. Apple i världen : en analys och tvärkulturell jämförelse av Apples ”Get a Mac” kampanj i USA och UK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Joakim Silfverberg; [2014]
  Nyckelord :Apple; Apple inc.; tvärkulturell studie; semiotisk analys; litteraturstudie; USA; UK; Get a Mac; reklam; kultur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka huruvida Apple, ett av världens största varumärken, anpassar sina reklamfilmer efter den lokala kulturen i USA och UK. För att genomföra den tvärkulturella studien användes en kombination av semiotisk textanalys och litteraturstudie. LÄS MER