Sökning: "reklam och språk"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden reklam och språk.

 1. 1. Public Communication in a Pandemic : Language in COVID‐19 public health advertising

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Petra Rindby; [2023]
  Nyckelord :COVID-19; pragmatics; speech act theory; cooperative principle; implicature; Gricean maxims; advertising; PSA; public information; COVID-19; pragmatik; talakter; samarbetsprincipen; kommunikation; reklam; samhällsinformation;

  Sammanfattning : This linguistic study in the field of pragmatics looked at the language used by public health authorities in Australia, the United Kingdom and the United States to inform citizens about COVID-19 in 2020 and 2021. It made a qualitative analysis of advertisements that were posted on Instagram by the Department of Health and Aged Care, the National Health Service and the Centers for Disease Control and Prevention in relation to COVID-19 during this time frame. LÄS MER

 2. 2. Mode har inget kön : Föreställningar om HBTQIA+ -personer i Zalandos reklam

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Alice Eriksson; [2023]
  Nyckelord :CDA; Zalando; LGBTQIA ; hegemony; ideology; marketing; neoliberalism; pink washing; woke capitalism; Kritisk diskursanalys; Zalando; HBTQIA ; hegemoni; ideologi; nyliberalism; woke capitalism; pinkwashing;

  Sammanfattning : In this study I examine what conceptions of LGBTQIA+ people that are represented in Zalando’s advertising campaigns for unisex fashion. This study was conducted with critical discourse analysis with multi modal features on two of Zalando’s unisex themed campaigns from 2022. LÄS MER

 3. 3. News article segmentation using multimodal input : Using Mask R-CNN and sentence transformers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustav Henning; [2022]
  Nyckelord :Historical newspapers; Image segmentation; Multimodal learning; Deep learning; Digital humanities; Mask R-CNN; Historiska tidningar; Bildsegmentering; Multimodal inlärning; Djupinlärning; Digital humaniora; Mask R-CNN;

  Sammanfattning : In this century and the last, serious efforts have been made to digitize the content housed by libraries across the world. In order to open up these volumes to content-based information retrieval, independent elements such as headlines, body text, bylines, images and captions ideally need to be connected semantically as article-level units. LÄS MER

 4. 4. Nyhet, information eller reklam? En interdiskursiv analys av kommuners pressmeddelanden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Svenska; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Emilia Jonasson; [2021]
  Nyckelord :interdiscursivity; press releases; public discourse; municipal communication; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The study aims to clarify and examine signs of interdiscursivity between Swedish municipal press releases and three other types of texts that relate to the press releases: informative texts, marketing texts and journalistic texts. Based on results from text analysis, emerging linguistic patterns are investigated. LÄS MER

 5. 5. Kan jag tjänstgöra om jag har barn? : En multimodal studie om hur Försvarsmaktens jämställdhetssatsning år 2015–2018 kom till uttryck i reklamkampanjer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Matilda Hofling; [2021]
  Nyckelord :Försvarsmakten; equality; advertising; stereotypes; multimodality; sociosemiotics; systemic functional grammar; linguistics; communication.; Försvarsmakten; jämställdhet; reklam; stereotyper; multimodalitet; sociosemiotik; systematisk-funktionell grammatik; lingvistik; kommunikation.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur myndigheten Försvarsmaktens jämställdhetssatsning mellan åren 2015 och 2018 visuellt och språkligt kom till uttryck i två reklamkampanjer som lanserades under samma tidsperiod. Studien vill även ge ökad förståelse för hur bild och text samspelar i reklam som ämnar bidra till ökad jämställdhet. LÄS MER