Sökning: "reklam påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden reklam påverkan.

 1. 1. Bilder av drömhem - Om bildanalys som metod för att studera arkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Anna Jonsson; [2020]
  Nyckelord :arkitektur; hem; drömhem; bildanalys; heminteriör; Roland Barthes; Pierre Bourdieu; symboliskt kapital; kulturellt kapital; smak; god smak; smak och konsumtion; konsumtion och värderingar; föreställningar om drömhem; visuella representationer av arkitektur; Beatriz Colomina; studium; punctum; visuell kultur; representationer av arkitektur; visualisering; visualiseringar av arkitektur; architecture; home; dream home; image analysis; home interiors; taste; good taste; visual representations of architecture; visual culture; representations of architecture; visualizations; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöker jag hur begrepp och teori från visuell kultur kan användas för att analysera arkitektur och i synnerhet hem genom att utforma ett analysverktyg för bilder. Syftet är att undersöka hur föreställningar, värderingar och idéer hos betraktare kan påverkas av det som bilderna förmedlar, och vilken makt bildproducenter av bilder på arkitektur har som individer och grupper. LÄS MER

 2. 2. Acceptable Ads guidelines, its effect on user experience and ad-noticeability

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joel Weidenmark; [2020]
  Nyckelord :Acceptable Ads; Ad-noticeability; Ad-irritation;

  Sammanfattning : The Acceptable Ads Standard is a set of guidelines developed by the biggest ad-blocker company AdBlock Plus as an attempt to alleviate the largest need for ad-blocking programs; ads being annoying, irrelevant, and too intrusive. The guidelines inflict rules regarding how ads can be presented in order to be acceptable, thereby not disturbing the consumer. LÄS MER

 3. 3. ANTI-ADBLOCK : En kvalitativ studie om varför individer inte blockerar reklam på webben

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Aras Emil Ali; Dulguun Tuvshintugs; [2020]
  Nyckelord :ad avoidance; ad block; video ads; pop-ups; banners; approach-avoidance; inattentional blindness; banner blindness; automaticity; reklamundvikande; annonsblockerare; videoannonser; pop-ups; banderoller; approach-avoidance; inattentional blindness; banner blindness; automaticity;

  Sammanfattning : Reklam anses vara lika gammal som mänskligheten och lika universell som kultur. Ur den synvinkeln är reklam en del av det sociala livet, där människor gör utbyten som gynnar båda parterna. Under de senaste decennierna har samma mänsklighet upplevt den digitala världens intensiva tillväxt, där idag nästan allt går att finna. LÄS MER

 4. 4. Attityder vid viral marknadsföring på Facebook

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emilia Lindborg; Hanna Berggren; [2020]
  Nyckelord :Elektronisk word of mouth; viral marknadsföring; passiv viral marknadsföring; ; aktiv viral marknadsföring; attityder; demografiska faktorer; reklam; svenska livsmedelsbranschen; sociala medier; medieteknik;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka och kartlägga vilka attityder de demografiska grupperna (Kvinnor 20-30, Män 20-30, Kvinnor 35-55 och Män 35-55) har gentemot rörliga virala kampanjer inom svenska livsmedelsbranschen. Vidare syftar studien till att se vilka slags rörliga virala kampanjer som sprids och varför inom de valda demografiska grupperna. LÄS MER

 5. 5. ”Egentligen är det mest upp till oss vuxna att man hela tiden är medveten om att behandla lika” : En intervjustudie om pedagogers erfarenheter kring jämställdhetsarbetet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rebecka Erlandsson; Josefine Hansfeldt; [2020]
  Nyckelord :jämställdhet; förskola och förhållningssätt;

  Sammanfattning : Inledning Studien handlar om jämställdhetsarbetet i förskolan. Då jämställdhet är ett ämne som är brett och där pedagoger har olika synsätt kan det skapa svårigheter att föra jämställdhetsarbete framåt. Fokus ligger på att studera hur pedagoger upplever jämställdhetsarbetet i förskolan. LÄS MER