Sökning: "reklam problem"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden reklam problem.

 1. 1. Implementering av Lean med hjälp av värdering, principer och verktyg i ett mindre tillverkande företag : En fallstudie på Ackert Reklam AB

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :John Larsson; [2021]
  Nyckelord :Lean Implementation; Lean Manufacturing; Lean tools; SME; 7 mudas;

  Sammanfattning : I dagens arbetsklimat uppstår hela tiden olika utmaningar för tillverkande företag och organisationer. Ökad konkurrens, utvecklingar av olika tillverknings- och informationstekniker samt alltmer krävande kunder är några av utmaningarna. LÄS MER

 2. 2. Influencers beskrivning av den kvinnliga fertiliteten : En retorisk analys av reklamsamarbeten med Natural Cycles

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Josefine Sporrong; [2021]
  Nyckelord :Reklam; preventivmedel; diskurs; retorik; genus;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på influencers och deras framställning av företaget Natural Cycles hormonfria preventivmedel i audiovisuella reklamsamarbeten. Materialet för studien är filmer från plattformen Youtube som valts ut efter antalet gånger de visats för mottagare, det vill säga de videor som flest gånger exponerats för publik och därmed haft störst möjlighet till inverkan på publiken. LÄS MER

 3. 3. Försvarsmaktens genusdiskurs i förändring : En kritisk diskursanalys av hur Försvarsmaktens reklamkampanjer framställer kvinnor och män samt hur materialet diskuteras på Youtube

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elin Jans; Karin Stillström; [2021]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Försvarsmaktens reklamkampanjer; genus; framställning;

  Sammanfattning : Denna uppsats har genomförts mot bakgrund av den låga andelen kvinnor i Försvarsmakten. 2020 var endast 8 procent av alla yrkesofficerare kvinnor, en ökning med 2,8 procent på nio år. LÄS MER

 4. 4. Data Augmentation to Improve Cross-Domain Generalization in Deep Learning MRI Segmentation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Rasmus Helander; [2021]
  Nyckelord :deep learning; medical imaging; mri; segmentation; data augmentation; cyclegan; noisy labels; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Semantic segmentation of medical images is an important task with many applications. However, manually delineating 3D images is time-consuming and the demand for automation is high. For many image segmentation tasks, deep learning has provided state-of-the-art results. LÄS MER

 5. 5. AI in Marketing – Curse or Blessing? : Impacts of Programmatic Advertising and Personalized Content on Society

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Christopher Klee; [2021]
  Nyckelord :programmatic advertising; personalization; ethics; digital marketing; artificial intelligence; big data; privacy; filter bubble; diversity of opinion; automation; real-time bidding; machine learning.;

  Sammanfattning : With the help of Programmatic Advertising and the resulting personalized content, consumers can be targeted precisely and with the help of Artificial Intelligence. The associated use of customer data creates ethical conflicts. LÄS MER