Sökning: "reklam process"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden reklam process.

 1. 1. Nyhet, information eller reklam? En interdiskursiv analys av kommuners pressmeddelanden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Svenska; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Emilia Jonasson; [2021]
  Nyckelord :interdiscursivity; press releases; public discourse; municipal communication; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The study aims to clarify and examine signs of interdiscursivity between Swedish municipal press releases and three other types of texts that relate to the press releases: informative texts, marketing texts and journalistic texts. Based on results from text analysis, emerging linguistic patterns are investigated. LÄS MER

 2. 2. Nej tack till onödig reklam! : En studie om riktad marknadsföring via Big Data från ett konsumentperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ricky Carlsson; Alexander Vilhelmsson; [2021]
  Nyckelord :Targeted marketing; Big Data; Customer segmentation; Buying process; Integrity concern; Customer relationship management; Marketing communication; Strategic management; Big Data management; Online Behavioural Targeting; Riktad marknadsföring; Big Data; Kundsegmentering; Köpprocess; Integritetsoro; Kundrelationshantering; Marknadskommunikation; Strategisk ledning; Big Data hantering; Online Behavioural Targeting;

  Sammanfattning : Title: No thanks to unnecessary advertising! -A study on targeted marketing via Big Data in a consumer perspective Authors: Ricky Carlsson and Alexander Vilhelmsson Supervisor: Anders Parment Key words: Targeted marketing, Big Data, Customer segmentation, Buying process, Integrity concern, Customer relationship management, Marketing communication, Strategic management, Big Data management, Online Behavioural Targeting Introduction: In a world that is globalizing and where digital development is advancing, companies have had to adapt. In recent times with the increasingly more digital world, technology has become an increasingly more relevant factor, not least in marketing. LÄS MER

 3. 3. “Vi låter Sverige vara i fred” : en studie om hur Försvarsmakten bygger sitt varumärke genom reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Bjurbäck; Sandra Kjetselberg; Tilda Berggren; [2021]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; Branding; Employer Branding; Commercial; Military; National Defense; Recruitment; Content Analysis; Brand Equity; Advertisement; Svenska Försvarsmakten; Varumärkesbyggande; Employer Branding; Reklamfilm; Militär; Rekrytering; Reklam; Filmanalys; Innehållsanalys; Kommunikationsstrategi; Varumärkeskapital;

  Sammanfattning : I denna studie presenteras forskning om varumärkesbyggande genom reklamfilm. Syftet är att undersöka hur Försvarsmakten genom sina reklamfilmer arbetar med varumärkesbyggande för att rekrytera medarbetare. Efter återinförandet av värnplikten år 2017 lanserade Försvarsmakten ett flertal reklamkampanjer. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar kundens första val i butiken kundkorgens sammansättning?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amie Gustafsson; Oscar Lannesand; [2020]
  Nyckelord :Hedonic needs; Healthy decisions; Consistency; Consumer behavior; Unhealthy decisions; Open up the wallet; Self-control.; Hedonistiska behov; Hälsosamma beslut; Konsekventhet; Konsumentbeteende; Ohälsosamma beslut; Open up the wallet; Självkontroll.;

  Sammanfattning : Att förstå en konsument och vad som driver den har varit många forskares mål att svara på. Komplexiteten i de mänskliga processerna och konsumentens ständigt utvecklande normer och vanor är även något som försvårar processen att kunna förstå köpmönster och beteenden. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga stereotyper i reklam : En undersökning kring vilka sociala, kulturella, politiska och ekonomiska faktorer som har påverkat hur kvinnor framställs i reklam under de senaste hundra åren.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Ekaterina Andersson; [2020]
  Nyckelord :reklam; genus; kvinnorroll; kvinnlig gestalt; genusideologi; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera sociala faktorer och förutsättningar som har påverkat bildandet av könsstereotyper i samhället under de senaste hundra åren. Denna uppsats är baserad på tidigare forskning från forskare och sociologer, liksom genom studier av reklam inom parfym, kosmetik och stil koncept från olika tidsperioder i Vogue magazine. LÄS MER