Sökning: "reklam språk"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden reklam språk.

 1. 1. Trendigt : En undersökning av värdeord i reklam för skönhetsprodukter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Juliana Akello; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att granska modern reklam och dess spegling av genus i vårt samhälle. Språk är ett verktyg som påverkar alla individer och i reklam kan språket ofta användas manipulativt. LÄS MER

 2. 2. Berättelser som bryter barriärer? En kvalitativ studie om kulturell mångfald i interkulturell reklam utifrån ett narrativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Filippa Olsson; Fanny Richter; [2018]
  Nyckelord :interkulturell kommunikation; interkulturell reklam; berättelser; kulturell mångfald; stereotyper; fördomar; etnocentrism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att utvinna fördjupade kunskaper om hur kulturell mångfald representeras och hanteras i interkulturell reklam och därigenom bidra till forskningens förståelse för hur reklam kan bli mer inkluderande. Den tidigare forskningen fokuserar främst på internationaliseringen av reklam genom översättning och förståelse för andra språk. LÄS MER

 3. 3. Visuella och språkliga resurser för relationsbyggande i reklam : En multimodal analys av träningsannonsers komposition

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Johanna Åkerström; [2017]
  Nyckelord :Multimodal; annons; komposition; SFG; tilltal; träning;

  Sammanfattning : Annonser och reklam är en stor del av vår vardag, reklamen har blivit en del av kulturen. Metoderna för att övertyga läsaren blir mer avancerade för varje sekund. I denna uppsats har jag analyserat annonser som publicerats i två olika träningstidningar, en för kvinnor och en för män. LÄS MER

 4. 4. Det rikstäckande dagstidningsspråket : En kvantitativ analys av morgon- och kvällstidningsspråk 1997 och 2017

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Christoffer Lind; [2017]
  Nyckelord :svenska; språk; språkanalys; tidningsspråk; nyhetsspråk; dagstidningar; morgontidningar; kvällstidningar; journalistik;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att från två perspektiv identifiera skillnader mellan Sveriges fyra största rikstäckande dagstidningar. Synkront jämförs morgontidningar med kvällstidningar och diakront jämförs 2017 med 1997. LÄS MER

 5. 5. Ett immaterialrättsligt perspektiv på förbud mot geoblockering

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Maria Refai; [2017]
  Nyckelord :geo-blocking; geoblocking; geo-localization; geolocalisation; intellectual property; digital single market; geoblockering; geo-blockering. immaterialrätt; affärsrätt; affärsjuridik; geolokalisering; digital inre marknad; geoförordning; industriella rättigheter; e-handel; juridik;

  Sammanfattning : E-handeln inom Europa växer explosionsartat och tillgång till varor och tjänster är i dagsläget endast några få knapptryck bort. Eftersom åtkomsten till internet är global kan hemsidor och webbshoppar få en enorm internationell spridning. Näringsidkare som bedriver fysisk handel kan enkelt anpassa sig till lagar, språk, valuta mm. LÄS MER