Sökning: "reklam symboler"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden reklam symboler.

 1. 1. Säkerhet vid val av apotek : Enkätundersökning om kunskap och uppfattningar om symboler för godkänt apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emil Bladh; [2019]
  Nyckelord :Internetapotek; E-apotek; E-handel; Illegala internetapotek; Illegala apotek; Symboler för godkända apotek; EU-symbol för apotek; Svensk-symbol för apotek; Kontrollera apotek; Online apotek; Läkemedelsverkets symbol för godkänt apotek; Europeiska kommissionens symbol för godkänt apotek; Grönt kors; LMVs symbol;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka individers kunskap om symboler för godkända apotek samt hur en sådan märkning och andra faktorer påverkar deras val av apotek ur ett säkerhetsperspektiv. Introduktion: I en kartläggning av Läkemedelsverket från 2008 hittades 51 illegala webbsidor som riktade sig till svenska apotekskunder. LÄS MER

 2. 2. Project Loveday : Föreställningar i fan-producerade reklamfilmer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Hetting; Oskar Bouveng; [2018]
  Nyckelord :Fandom; Tesla; user-generated content;

  Sammanfattning : Tesla är ett multinationellt företag som tillverkar och säljer elbilar bland många andra produkter och tjänster. Vår studie kommer primärt fokusera på Tesla Motors, den del av företaget som producerar och säljer bilar. LÄS MER

 3. 3. ”Ja då ses vi på lördag!" : En semiotisk analys av spelreklam för Stryktipset, med myten om fotbollshuliganism som utgångspunkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rikard Aronsen; Mattias Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Hooligans; Casuals; Football Culture; Svenska Spel; Stryktipset; Semiotics; Myths; Huliganer; Casuals; Fotbollskultur; Svenska Spel; Stryktipset; Semiotik; Myter;

  Sammanfattning : I den här kvalitativa studien har två reklamfilmer granskats och analyserats utifrån en semiotisk analysmetod med denotation, konnotation och myter som huvudfokus. Efter analysen har även en jämförelse mellan reklamfilmerna genomförts. LÄS MER

 4. 4. När manliga män klär sig kvinnligt : En genusanalys av Åhléns normbrytande modekampanj- kläder som uttryck för kön i relation till rådande kulturella koder

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Sanna Michelsson; Greta McDonough; [2017]
  Nyckelord :reklam; mode; norm; genus; könsmaktsordning; patriarkat; könsroll; maskulinitet; femininitet; stereotyp; identitet; kändisskap;

  Sammanfattning : Följande arbete är en studie kring mediers reproduktion av könsstereotypa framställningar inom reklam. Genom att låta tidigare discipliner såsom medie- och kommunikationsvetenskap, genusvetenskap, feminism och sociologi inneha en central roll, ämnar studien komma närmare en förståelse för hur djupt rotade och kulturella koder kring kvinnlighet och manlighet bidrar till en rådande könsmaktsordning. LÄS MER

 5. 5. Reklam till föräldrar och barn: hur ser den ut? : En studie om utseendet på annonser riktade till barn respektive föräldrar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSMLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSMLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Erica Marcus; Caroline Holm; [2014]
  Nyckelord :Reklam; annonser; barn; föräldrar; tidningar; grafiska element;

  Sammanfattning : Utifrån grunden att reklam för produkter till barn riktas till både barn och föräldrar, har vi undersökt hur tryckta annonser i tidningar som har målgruppen barn respektive föräldrar ser ut. Vi analyserar dessa utifrån innehållsanalys och fokuserar på hur kompositionen i annonserna ser ut. LÄS MER