Sökning: "reklam symbolisk interaktionism"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden reklam symbolisk interaktionism.

 1. 1. "Blont och vanligt liksom" : En kvalitativ studie om hur genus, ålder och etnicitet kommer till uttryck inom resereklam.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Steen; [2011]
  Nyckelord :Sociologi; resereklam; genus; etnicitet; Goffman; symbolisk interaktionism; bildanalys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur normer om etnicitet, ålder och genus tar sig i uttryck i processen bakom resereklam och i den färdiga reklamen hos några av de största researrangörerna i Sverige. Studien är kvalitativ och materialet bygger på intervjuer som genomförts med marknadsansvariga och reklammakare hos de tre största researrangörerna i Sverige. LÄS MER

 2. 2. "Nivea - för skönhet är lycka" : En studie om skönhetsreklam i konsumtionssamhället

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Mi Starrin; [2009]
  Nyckelord :Konsumtionssamhället; konsumtionssociologi; lycka; påverkan; symboler;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study has its starting point in theories about the consuming society and its advertising. I have examined what kinds of methods that are being used in TV-commercials for beauty products, to influence the consumers. LÄS MER