Sökning: "reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 1576 uppsatser innehållade ordet reklam.

 1. 1. Sexistisk reklam i influencers personliga kanaler. En kvalitativ intervjustudie om unga människors uppfattning och värdering av influencer-reklam på det sociala mediet Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Wilma Reis; [2024-03-01]
  Nyckelord :Receptionsforskning; Electronic word-of-mouth; influencer-reklam; Instagram; sexistiskt innehåll; könsdiskriminerande reklam; unga människor;

  Sammanfattning : This study examines what perspectives there are among young Swedish adults and how they perceive sexist content on Swedish influencers´ personal Instagram accounts in relation to gender-discriminatory advertising. To do so, six qualitative interviews have been conducted with both men and women aged 20 to 30, who all live in Sweden, specifically in Gothenburg. LÄS MER

 2. 2. En vågskål mellan anpassning och intrång. En kvalitativ studie om hur generation Z uppfattar sin integritet vid riktad reklam online.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Stina Stensson; [2024-03-01]
  Nyckelord :Generation Z; Integritet; Riktad reklam; Online;

  Sammanfattning : In today's society, the internet is an integral part of people's everyday lives, where every digital interaction creates a unique imprint. Through our online activities, we are carefully tracked and analyzed by various actors, primarily companies, who strive to create advertising that reaches us in our digital habitat. LÄS MER

 3. 3. Tjejsnuset är det nya! : En kvalitativ studie om hur bilden av vitt snus konstrueras i samspel mellan media och unga vuxna, samt hur vitt snus kodas som manligt respektive kvinnligt.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elsa Widenström Findell; Silja Jóhannsdóttir; [2024]
  Nyckelord :Vitt snus; genus; reklam; konstruktion;

  Sammanfattning : The study aims to examine the construction of the image of white snus, specifically focusing on the growing trend of female snus use. The analysis will shed light on overall perceptions and attitudes towards white snus, along with its social construction among young adults. LÄS MER

 4. 4. Klassisk musik för en ny publik : Ungdomstilltalande verktyg i konstmusikkonsertreklam

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Róza Tóth; [2024]
  Nyckelord :art music; classical music; young; youth; marketing; commercial; multimedia; Budafok Dohnányi Orchestra; Västerås Sinfonietta; TwoSet Violin; konstmusik; klassisk musik; konsert; ungdomar; marknadsföring; reklam; intermedialitet; Västerås Sinfonietta; Budafoki Dohnányi Zenekar; TwoSet Violin;

  Sammanfattning : Det är allmänt erkänt av forskare att klassisk musik förefaller förlora sin popularitet bland ungdomar, åtminstone i dess traditionella framförandeformer. Emellertid har det visats i undersökningar att vissa förändringar i utformning kan göra konstmusikkonserter mer intressanta för en yngre publik. LÄS MER

 5. 5. Värmländsk ishockey 1960–1980 : En studie i byråkratisering, specialisering och professionalisering inom Värmlands Ishockeyförbund.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Johan Palmqvist; [2024]
  Nyckelord :Värmlands ishockeyförbund; byråkratisering; specialisering; professionalism; institutionell teori.;

  Sammanfattning : Nyckelord: Värmlands ishockeyförbund, byråkratisering, specialisering, profesionalism, institutionell teori. Bakgrund: I Starks studie framkommer det att tre framträdande trender präglade Svensk ishockey mellan 1920-1972, byråkratisering, specialisering och profesionalism. LÄS MER