Sökning: "reklamationer"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet reklamationer.

 1. 1. Reklamation av konsumenttjänster : Ett förtydligande av fackmässigt utförd tjänst och relationen mellan åtgärderna vid reklamation av entreprenader.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Victor Magnusson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En konsument kan anlita en näringsidkare som utför en tjänst i konsumentens hem, dessa tjänster är entreprenadtjänster och kommer berörs i uppsatsen. Vid entreprenader hos konsumenter ska arbetet utföras på ett fackmässigt sätt. Det som sker om tjänsten inte är utförd på ett fackmässigt sätt anses tjänsten vara felaktig. LÄS MER

 2. 2. Standardiserat arbetssätt inom konverteringsindustrin, med avseende på AQL

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :David Berger; Martin Haglund; [2018]
  Nyckelord :AQL; quality control; acceptance control; standardized working; AQL; kvalitetskontroll; acceptanskontroll; standardiserat arbetssätt;

  Sammanfattning : Projektet har utförts i samarbete med Schur Pack Sweden AB Kumla, som tillverkar förpackningar till bland annat livsmedelsindustrin. Avsaknaden av efterkontroller av utgående leveranser har orsakat reklamationer. LÄS MER

 3. 3. Processeffektivisering i DHL Supply Chain

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Qassim Obeid; [2018]
  Nyckelord :Reclaims; Delivery assurance; Process improvement; Process efficiency; Reklamationer; Leveranssäkerhet; Processförbättring; Processeffektivisering;

  Sammanfattning : Examensarbetet är ett förbättringsarbete på DHL Supply Chain i Örebro. Verksamheten i Örebro fungerar som ett mellanlager för två kunder som är Volvo och Ford som delar på lagerutrymmet men är två olika enheter med respektive processer. LÄS MER

 4. 4. Sex Sigma för kvalitetssäkring av cirkulära processer : En fallstudie vid Carlsbergs hanterings- och tappningsprocess av ölfat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Antonio Kasljevic; Jakob Johansson; [2018]
  Nyckelord :DMAIC; Sex Sigma; Fallstudie; Carlsberg; Kvalitet; Examensarbete; Lean; Ölfat; Hantering och tappning;

  Sammanfattning : Industriellt tillverkande företag har traditionellt använt sig av linjära affärsmodeller där verksamhetens ägandeskap avslutats efter försäljning av produkter. En ökad medvetenhet om jordens begränsade resurser hos konsumenter, organisationer och samhällen har drivit EU att under 2018 introducera en hållbarhetsstrategi som syftar till att främja en övergång mot cirkulära ekonomier. LÄS MER

 5. 5. Identifiering och reducering av kvalitetsbristkostnader i ett tillverkningsföretag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sara Johansson; [2017]
  Nyckelord :costs due to poor quality; quality; LEAN production; total quality management; kvalitetsbristkostnader; kvalitet; LEAN production; totalkvalitet;

  Sammanfattning : Mellan 10-30 procent av ett företags omsättning beräknas bestå av kvalitetsbristkostnader, alltså kostnader som uppstår på grund av bristande kvalitet på företagets produkter eller processer. Dessa kostnader är ofta av sådant slag som inte synliggörs inom företag som inte aktivt arbetar med kvalitet. LÄS MER