Sökning: "reklambilder genus"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden reklambilder genus.

 1. 1. Visuell litteracitet Kritiskt tänkande kring stereotypa reklambilder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Paula Jönsson; Kajsa Kindberg; [2020]
  Nyckelord :bilder; blickar; genus; framställning av bilder; kroppar; kvinnor; objekt; visuell litteracitet;

  Sammanfattning : Studien är en undersökning i hur kan arbetet med bildanalys kan genomföras, och varför det är viktigt att integrera i undervisningen. Den riktar sig mot elever i åk 7–9, men undersökningar som inte enbart riktar sig mot högstadiet har använts. Resultaten är ändå användbara i studien då de går att applicera i olika åldrar. LÄS MER

 2. 2. Sexualisering av kvinnor i modereklam : en undersökande studie om konsumeternas attityd mot varumärken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ebba Wingård; Monika Medjedovic; [2019]
  Nyckelord :women; objectification; sexualization; advertisement; brand; gender; kvinnor; objektifiering; sexualisering; reklam; varumärke; genus;

  Sammanfattning : Fokus ligger på modeinriktad reklam som analyseras enligt utvalda kriterier, vilket placerar studien inom ramarna för textilt management. Studien avser att introducera läsaren till ämnet genom att ge en bakgrund till det valda ämnet och att motivera relevansen av studien. LÄS MER

 3. 3. Editor’s picks : En kvalitativ fallstudie om hur barn framställs i H&M:s reklambilder i relation till genus, etnicitet, sexualisering och konstruktionen av barn som vuxna

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Karlsson; Noraier Ohanes Ohanes; [2018]
  Nyckelord :Semiotics; gender; stereotypes; myths; ethnicity; sexualization; advertising; Semiotik; genus; stereotyper; myter; etnicitet; sexualisering; reklam; barn;

  Sammanfattning : Vi vill i denna uppsats undersöka hur barn som har storlekarna 92–170 framställs i H&M:s reklamkatalog   Spring   Fashion   2018.   Detta   kommer   göras   både   ur   ett   genus-   och etnicitetsperspektiv men också genom sexualisering och konstruktionen av barn som vuxna. LÄS MER

 4. 4. Naken och stolt, eller bara blottad? : - En komparativ studie av American Apparel:s framställning av kvinnor i reklam

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Evelina Niva Wonevik; Therese Holm; [2018]
  Nyckelord :American Apparel; femvertising; stereotyp; representation; reklam; semiotik;

  Sammanfattning : I denna uppsats granskas företaget American Apparel:s tidigare och nuvarande bildkommunikation. Företaget har kritiserats otaliga gånger för sin sexistiska porträttering av kvinnor i reklam, vilket är en av faktorerna som har tvingat företaget till en nylansering. LÄS MER

 5. 5. Kinky sex till salu : En semiotisk analys om hur sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i sex stycken reklambilder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Gender; Sexualized violence; Objectification; Semiotics; Male gaze; Women in advertising; Genus; Sexualiserat våld; Objektifiering; Semiotik; Manliga blicken; Kvinnor i reklam;

  Sammanfattning : Forskning visar på en lång historia av sexualisering och objektifiering av kvinnor i reklam. Vad forskning inte fokuserat på är sexualiserat våld i reklambilder. Den här studien är en sammanfogning av forskningsfälten genus och våld i reklam. LÄS MER