Sökning: "reklamfilm"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet reklamfilm.

 1. 1. “I am myself”: Effekter av språkval och mottagardesign i svensk marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Anna Blixt; [2020]
  Nyckelord :Språkattityder; språkval; mottagardesign; kodväxling; svenska; engelska; marknadsföring; reklamfilm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gillette - What can a man be? Kvalitativ semiotisk analys av Gillettes reklamfilm

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maya Kallin; [2020]
  Nyckelord :Gillette; toxisk; toxic; maskulinitet; masculinity; woke-washing; woke; washing; representation; storytelling; metoo; me; too;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras företaget Gillettes visualisering av maskuliniteter i deras reklamfilm We Believe: The best men can be. Undersökningen utgår från hur företaget förhåller sig till genus efter rörelsen #metoo som slog igenom 2017. LÄS MER

 3. 3. Det börjar lukta surt... : En semiotisk studie om Oatlys kommunikationsstrategier i reklamkampanjen Spola mjölken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jenny Gustafsson; Amanda Ingvarsson; [2020]
  Nyckelord :semiotic study; Oatly; sustainability; legitimacy theory; DotCool; semiotics; rhetoric; commercial; advertising; visual communication; strategy; semiotisk analys; Oatly; hållbarhet; legitimitet; DotCool; semiotik; retorik; reklam; marknadsföring; visuell kommunikation; reklamfilm; strategi;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är miljön ett viktigt och mycket omdebatterat ämne, och att välja hållbara livsmedel har blivit hög prioritet för många, vilket mynnar ut i en hög efterfrågan hållbara och inte minst veganska råvaror. Veganska alternativ till mjölk, exempelvis havredryck, har därför framtagits och anses vara ett bra alternativ för den som värnar om både miljö och hälsa. LÄS MER

 4. 4. “Your reason to fly is our reason to fly more sustainably” ...in an unsustainable environment : En kvalitativ visuell retorikanalys av flygbolaget SAS:s marknadskommunikation ur ett hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Karin Johansson; Emma Kotka; [2020]
  Nyckelord :marketing communication; advertising; sustainability; flight industry; SAS; CSR; marknadskommunikation; visuell retorik; reklam; hållbarhet; flygindustri; SAS; CSR;

  Sammanfattning : Följande studies syfte har varit att få en ökad förståelse för SAS:s marknadskommunikation, i relation till hållbarhet. Mer specifikt har SAS:s reklamfilmer studerats för att uppnå syftet. Metoden som har tillämpats för att uppnå detta är visuell retorikanalys. LÄS MER

 5. 5. Storytelling inom reklamfilm : Narrativ berättarstruktur och karaktärsutveckling inom reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Pontus Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Storytelling; narrativ berättarstruktur; karaktärsutveckling; mervärde; annonsering.;

  Sammanfattning : Företag får det allt svårare att nå ut till sin målgrupp via reklamfilmer i dag, men ett effektivt sätt att göra detta på är storytelling. I denna analys kommer författaren att undersöka hur två reklamfilmer med en tydlig storytelling använder sig av berättarstrukturer och karaktärsutveckling för att bygga upp och producera en reklamfilm som skapar mervärde och knyter positiva relationer till konsumenterna. LÄS MER