Sökning: "reklamfilm"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet reklamfilm.

 1. 1. MJÖLK, PJÖLK ELLER SÖLK? - En kritisk retorikanalys av Oatly och Arlas argumentation i reklamfilm

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isa Ellman; [2019-07-01]
  Nyckelord :Reklam; retorik; positionering; Oatly; Arla;

  Sammanfattning : Syfte: Identifiera och analysera hur Oatly och Arla argumenterar för att nå fram med budskap i reklamfilm; hur de konkurrerar med varandra och om konsumenterna, samt undersöka reklamfilmernas etiska implikationer.Teori: Retorik, positioneringMetod: Kritisk retorikanalysMaterial: Fyra reklamfilmer vardera från Oatly och Arlas respektive kampanjer ​Mjölken i skolan och Bara mjölk smakar mjölk. LÄS MER

 2. 2. Humor och trovärdighet bland svenska NGO:s. En kvalitativ studie över Unicefs, Röda Korsets och SOS Barnbyars kommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Vendela Tenor; [2019]
  Nyckelord :Humor; trovärdighet; NGO; retorik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur humor och trovärdighet samspelar i svenska ickestatliga organisationers kommunikation. Detta studeras genom en retorisk metod med hjälp av appellformerna ethos, pathos och logos, humorteorierna om överlägsen, inkongruent och förlösande humor samt deras retoriska funktioner. LÄS MER

 3. 3. Dagsverket : En undersökning om hur e-handeln kan producera reklamfilm med begränsade resurser på kort tid

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Mårten Ekblad; [2019]
  Nyckelord :Agila metoder; reklamfilm; filmproduktion; iterativ; Design Research Methodolgy; DRM; medieproduktion;

  Sammanfattning : Den här undersökningen i audiovisuella studier undersöker möjligheter att lättrörligt och resurssnålt producera reklamfilm för e-handeln. För att undersöka de möjligheterna och föreslå sätt att producera reklamfilm har en case-studie gjorts på ett svenskt glasbruk. LÄS MER

 4. 4. Naturen: Representationer av naturen i reklamfilm för svenskt margarin.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Movafagh; [2019]
  Nyckelord :Representation; Narrativanalys; Natursyn; Natur; Mejeriprodukter; Sverige; Mise-en-scène;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att analysera naturrepresentationer i reklamfilm för svenskt margarin. Motivet har varit att tydliggöra vilka representationer av naturen som används för att skapa känslan av naturlighet kopplat till margarin, samt vilka natursyner som framträtt ur dessa. LÄS MER

 5. 5. Myternas roll i modern marknadsföring : en kulturanalys av Telenors reklamfilmer ur ett konsumtionsteoretiskt och mytologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Olsson Wounsch; Johan Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Intimitet; tillsammanshet; par; familj; svenskhet; kultur; sociala koder; myt; myter; reklam; reklamfilm; följetångsreklam; historieberättande; storytelling; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen Myternas roll I modern marknadsföring: En kulturanalys av Telenors familjereklam ur en konsumtionsteoretisk och mytologisk perspektiv är författad av Johan Olsson Wounsch och Johan Ringshagen. Det här är en kulturell analys med syfte att undersöka hur sociala och kulturella värderingar återspeglas genom reklamfilmer som bygger på berättande teknik - storytelling - som medel för att nå sina målgrupper. LÄS MER