Sökning: "reklamidentifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet reklamidentifiering.

 1. 1. I betalt samarbete med... - En analys av den marknadsrättsliga gråzonen vid influencer-marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sabrina Curan; [2020]
  Nyckelord :Marknadsföringsrätt; Marknadsföringslagen; Influencer; Influencer-marknadsföring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Influencer marketing is a result of an increasingly digitalized world. An influencer is a person whose profession involves influencing, primarily through social media. Influencer marketing is a unique and profitable marketing strategy for companies. However, the profession has raised a number of legal questions regarding marketing law. LÄS MER

 2. 2. Influencer-marknadsföring - En granskning av hur influencer-marknadsföring förhåller sig till marknadsföringslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Evelina Delsing; [2020]
  Nyckelord :Handelsrätt; Marknadsföringsrätt; Influencer-marknadsföring; Influencer; Dold reklam; Sociala Medier; Sändarangivelse; Reklamidentifiering; Medverkansansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As social media is increasingly integrated into our everyday lives and with the rise of so-called influencers, consumers are getting used to a new type of marketing. This type of marketing is often referred to as "influencer marketing" which is a collective term used to describe companies using influencers' to market various products and services via the influencer's social media platforms. LÄS MER

 3. 3. Influencer marketing - En studie om hur den svenska marknadsföringsrätten förhåller sig till marknadsföring av influencers på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Louise Hamilton; [2019]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Influencer; Dold reklam; Sociala Medier; Marknadsföringsrätt; Sändarangivelse; Reklamidentifiering; Ansvarsfördelning; Business and Economics;

  Sammanfattning : As technology moves forward, marketing methods follow and influencer marketing is the most prominent one today, being a rather unexplored part of marketing, lacking clear legislation. Hence, companies use influencers and their platforms to advertise their products and services leading to a line of business where the legal aspect is obscure. LÄS MER

 4. 4. Influencer marketing : Reklamidentifiering och särskilda intressen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bianca Rönngren; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; Influencer marketing; reklamidentifiering;

  Sammanfattning : Influencer marketing has rapidly become a popular marketing method where so-called influencers get compensated to promote businesses on their social media platforms. The idea is that by advertising through an influencer, a company reaches an already positive audience with a high inclination to consume the products or services being advertised. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföring på sociala medier : Förhållandet till tryck- och ytrrandefrihet och kontrollen av dold marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Andersson; Johanna Brage; [2018]
  Nyckelord :Marknadsföring; Sociala medier; tryck- och yttrandefrihet; dold marknadsföring;

  Sammanfattning : Marknadsrätten är som de flesta rättsområden ständigt under utveckling. Med dagens teknikutveckling har nya möjligheter till marknadskommunikation utformats. Näringsidkare idag vänder sig ofta till privatpersoner och deras plattformar på sociala medier för att nå ut med dess marknadsföring. LÄS MER