Sökning: "reklamidentifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet reklamidentifiering.

 1. 1. Influencer marketing - En studie om hur den svenska marknadsföringsrätten förhåller sig till marknadsföring av influencers på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Louise Hamilton; [2019]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Influencer; Dold reklam; Sociala Medier; Marknadsföringsrätt; Sändarangivelse; Reklamidentifiering; Ansvarsfördelning; Business and Economics;

  Sammanfattning : As technology moves forward, marketing methods follow and influencer marketing is the most prominent one today, being a rather unexplored part of marketing, lacking clear legislation. Hence, companies use influencers and their platforms to advertise their products and services leading to a line of business where the legal aspect is obscure. LÄS MER

 2. 2. Influencer marketing : Reklamidentifiering och särskilda intressen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bianca Rönngren; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; Influencer marketing; reklamidentifiering;

  Sammanfattning : Influencer marketing has rapidly become a popular marketing method where so-called influencers get compensated to promote businesses on their social media platforms. The idea is that by advertising through an influencer, a company reaches an already positive audience with a high inclination to consume the products or services being advertised. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring på sociala medier : Förhållandet till tryck- och ytrrandefrihet och kontrollen av dold marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Andersson; Johanna Brage; [2018]
  Nyckelord :Marknadsföring; Sociala medier; tryck- och yttrandefrihet; dold marknadsföring;

  Sammanfattning : Marknadsrätten är som de flesta rättsområden ständigt under utveckling. Med dagens teknikutveckling har nya möjligheter till marknadskommunikation utformats. Näringsidkare idag vänder sig ofta till privatpersoner och deras plattformar på sociala medier för att nå ut med dess marknadsföring. LÄS MER

 4. 4. Medverkansansvar för reklamidentifiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joakim Sunding; [2018]
  Nyckelord :Reklamidentifiering; medverkansansvar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Influencer marketing : En analys om reklamidentifiering och medverkansansvar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Patrik Söderqvist; Alexander Tönnäng; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing.; Marknadsföringsrätt; Reklamidentifiering; Medverkansansvar.;

  Sammanfattning : Sociala medier är ett ungt och oprövat område där rättsläget ännu inte är helt klart. Det föreligger viss problematik huruvida marknadsföring på sociala medier ska betraktas å ena sidan som redaktionell text och således falla under vår grundlagsskyddade yttrandefrihet. LÄS MER