Sökning: "reklaminställning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet reklaminställning.

  1. 1. Viljan att närma sig framtida reklam

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Amanda Schultz; David Elofsson; Oskar Åkerstrand; [2018]
    Nyckelord :Reklamkapital; viljan att närma sig reklam; reklaminställning; informativ och underhållande reklam; Generation Y; Business and Economics;

    Sammanfattning : Titel: Viljan att närma sig Seminariedatum: 2018-06-01 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15hp. Författare: David Elofsson, Amanda Schultz, Oskar Åkerstrand, Handledare: Jens Hultman Nyckelord: Reklamkapital, viljan att närma sig reklam, reklaminställning, informativ och underhållande reklam, Generation Y Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en kvantitativ studie undersöka vilka faktorer som i störst utsträckning påverkar Generation Y:s vilja att närma sig reklam, och hur marknadsförare därigenom kan effektivisera sina reklaminsatser. LÄS MER