Sökning: "reklamkampanjer"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet reklamkampanjer.

 1. 1. Rött till blått – Grafisk kommunikation i marknadsföring för mobilspel : Undersökning av preferenser för varma och kalla färger med koppling till genus och personlighet för marknadsföring till mobilspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Cecilia Höglund; Elina Tjäder; Tilla Segerstedt; [2020]
  Nyckelord :Färgtemperatur; Genus; Personlighet; Marknadsföring; Mobilspel;

  Sammanfattning : Studien ämnar att genom en explorativ undersökning undersöka om preferenser för varma och kalla färger med koppling till genus och personlighet för marknadsföring till mobilspel kunde finnas hos unga vuxna. Till undersökningen skapades ett fiktivt mobilspel presenterat i åtta reklamkampanjer anpassade för variabler till genus innehållandes två olika tematiker, feer och monster. LÄS MER

 2. 2. David vs Goliat: Slaget om Pjölk : En kvalitativ studie om hur företag förstärker sina varumärkesidentiteter i reklamkampanjer med hjälp av retoriska verktyg.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amelie Karlsson; Jacob Fransson; [2020]
  Nyckelord :Varumärkesidentitet; retoriska verktyg;

  Sammanfattning : I dagens samhälle pågår ständigt en kamp mellan nytt och gammalt. Kampen utspelar sig på olika arenor som exempelvis inom politiken, teknologin och får människor att ifrågasätta sina konsumtionsvanor. Människor uppmanas till att leva efter olika typer av livsstilar vilket påverkar hur företag väljer att marknadsföra sig. LÄS MER

 3. 3. Arbetsprocess för reklambilder : Hur kan samarbetet mellan beställaren, fotografen och retuschören effektiviseras?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Emilia Arnell; [2020]
  Nyckelord :Client; customer; photographer; photography; retoucher; retouch; work process; workflow.; Arbetsflöde; arbetsprocess; beställare; fotograf; fotografi; retusch; retuschör; riktlinjer.;

  Sammanfattning : De har en gemensam slutdestination men olika stopp på vägen. Så kanprojekt med samarbete mellan beställare, fotograf och retuschör beskrivas.I projekt med flera parter är det inte svårt att förstå att förlängdadeadlines, överskridande av budget, bristande kommunikation och friktionmellan parterna kan förekomma. LÄS MER

 4. 4. Mannen, myten, stereotypen : En semiotisk analys av maskulinitet i Axe reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Green; Johanna Ultege; [2020]
  Nyckelord :advertising; masculinity; norm; gender; gender order; stereotype; identity; semiotics; reklam; maskulinitet; norm; genus; könsmaktsordning; stereotyp; identitet; semiotik;

  Sammanfattning : Följande arbete är en studie kring mediers reproduktion av stereotyper och hur maskulinitet framställs inom reklam. Axe är ett av de ledande varumärkena inom industrin för manliga skönhetsprodukter och är ett företag som har fått mycket kritik för att reproducera toxisk maskulinitet och sexism genom sin marknadsföring. LÄS MER

 5. 5. Hållbart företagsansvar inom kaffeindustrin? : Kafékedjan Wayne’s Coffees hållbarhetskommunikation till anställda och kunder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Alva Engström; Sanella Brasneanu; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; coffee industry; CSR; communication; Hållbarhet; kaffeindustri; CSR; kommunikation;

  Sammanfattning : Kaffeindustrin är en stor bidragande faktor till de livshotande miljöproblem jorden genomgår. Sverige är ett av de länder som dricker mest kaffe i världen, därmed undersöker denna studie hur en svensk kafékedja arbetar med CSR inom området kommunikation. LÄS MER