Sökning: "reklamspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet reklamspråk.

 1. 1. Googleannonser, komprimerad reklam?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Malin Arnbom; [2016]
  Nyckelord :Googleannonser; reklamspråk; genre; affordances; litteracitet; konventioner; hybriditet;

  Sammanfattning : Denna studie har i syfte att språkvetenskapligt undersöka hur reklamgenren förädras i ett komprimerat format, formatet googleannonser. För att få fram de språkliga dragen analyseras 30 st googleannonser ur ett genreperspektiv med innehålls-, strukturell och interpersonell analys som metod. LÄS MER

 2. 2. Naturlig skönhet och aktiv fritid : En diskurs- och innehållsanalytisk undersökning av manligt och kvinnligt i reklamspråk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Caroline Östin; [2016]
  Nyckelord :Reklam; reklamspråk; genus; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka diskurser i reklamannonser samt i vilken utsträckning reklamtexter bygger sin övertalning på stereotypiska värderingar kring kvinnligt och manligt. Materialet består av två reklamannonser riktade mot en kvinnlig målgrupp och två reklamannonser riktade mot en manlig målgrupp. LÄS MER

 3. 3. Pappa ICA har något att berätta för sin ICA-familj : En språkvetenskaplig undersökning om hur ICA-Stig genom intimisering, intertextualitet och retoriska övertalningsmedel övertygar oss att handla på ICA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Emelie Brax; [2016]
  Nyckelord :commercial; commercial language; intimisation; intertextuality; rhetoric; reklam; reklamspråk; intimisering; intertextualitet; retorik;

  Sammanfattning : The aim with this essay is to map down how the language plays a part in the persuasion carried out by ICA-Stig – one of the most beloved characters from ICA’s commercial soap opera. Through a discourse analysis with a linguistic focus this study can provide one explanation to why the audience trust ICA-Stig and how he persuades them to do their grocery shopping at ICA. LÄS MER

 4. 4. Reklamspråk i kosttillskottsannonser : En argumentationsanalys och visuell textanalys av försäljningstekniker inom advertorial reklam

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sara Karlström; Johanna Sjöblom; [2016]
  Nyckelord :Content marketing; advertiorials; reklamspråk; visuell textanalys; argumentationsanalys;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer språket och innehållet i fyra kosttillskottsannonser undersökas och analyseras med hjälp av den visuella textanalysen och argumentationsanalysen. De fyra annonsernas utformning är annorlunda jämfört med det man anser vara traditionell reklam då de utformats att likna journalistiska artiklar. LÄS MER

 5. 5. Viktlös Foundation med en fulländad Finish för Highlighteffekt Att översätta engelska reklamtexter till svenska

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Elisabeth Sommar; [2012-01-23]
  Nyckelord :reklamöversättning; översätta slogans; reklamspråk; anglicismer;

  Sammanfattning : Vardagsspråk och sociala värderingar ligger till grund för det språk som används i reklamtexter. Trots att reklamspråket har utmärkande egenskaper som är globala i flera avseenden så finns det också kulturella och lingvistiska skillnader vilka försvårar standardiseringen av reklamtexter. LÄS MER