Sökning: "reklamtext"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet reklamtext.

 1. 1. Types of ads within humanitarian charities - How do they affect people?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jennifer Gärdström; Hanna Lundberg; [2016]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; visuell retorik; välgörenhet; humanitära välgörenhetsorganisationer; annons; bild; text; reklamtext; copywriting; kommunikation; retorik; marknadsföring;

  Sammanfattning : Just nu är miljontals människor världen över i akut behov av hjälp och stöd. Det finns idag en stor mängd humanitära välgörenhetsorganisationer som arbetar med just detta. LÄS MER

 2. 2. Whisky, läder och svarta kläder : En studie i språkbruk av reklam och livsstilsmagasin riktade mot män

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fredrik Åslund; [2015]
  Nyckelord :Språkvetenskap; genus; reklamtext; manlighet; normer; värderingar;

  Sammanfattning : Denna studie är skriven inom fältet för språkvetenskap med fokus på hur reklamtexter använder värderande språk och språkliga strategier för att tilltala en manlig målgrupp, och i förlängning förstärka fördomar och heteronormativa värderingar genom språket som utgångspunkt. Studien har utgått från kvalitativ innehållsanalys samt diskursanalys för att besvara frågeställningarna, och metoden som brukats är närläsning av materialet som utgörs av diverse reklamannonser och artiklar ur livsstilsmagasin riktade mot män. LÄS MER

 3. 3. Viktlös Foundation med en fulländad Finish för Highlighteffekt Att översätta engelska reklamtexter till svenska

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Elisabeth Sommar; [2012-01-23]
  Nyckelord :reklamöversättning; översätta slogans; reklamspråk; anglicismer;

  Sammanfattning : Vardagsspråk och sociala värderingar ligger till grund för det språk som används i reklamtexter. Trots att reklamspråket har utmärkande egenskaper som är globala i flera avseenden så finns det också kulturella och lingvistiska skillnader vilka försvårar standardiseringen av reklamtexter. LÄS MER