Sökning: "rekomendationer"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet rekomendationer.

 1. 1. Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende på akutavdelningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Zinamider Domert; [2019]
  Nyckelord :Attityder; rekomendationer; sjuksköterska; självskadebeteende; somatisk akutavdelning;

  Sammanfattning : Domert, Z. Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende på akutavdelningar. En litteratur studie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolpoäng. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet hos sjöbefälsstudenter : En enkätundersökning om studenternas fysiska aktivitet under den fartygsförlagda praktiken och den campusförlagda utbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Oliver Grönblad; Hultgren Filip; [2019]
  Nyckelord :Physical health; motivation; training at sea; well-being; physical activity; training routines; exercise-supplements; Fysisk hälsa; motivation; träning till sjöss; välmående; fysisk aktivitet; träningsrutiner; träningsrelaterade kosttillskott;

  Sammanfattning : När sjöbefälsstudenter befinner sig på den fartygsförlagda praktiken innebär det begränsade möjligheter till fysisk aktivitet. Faktorer som långa arbetstimmar, dåligt väder och sömbrist kan påverka sjöbefälsstudenterna till sjöss. LÄS MER

 3. 3. Hur gymnasieelever upplever lättlästa texter inom naturvetenskapsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Erik Mazon Larson; [2019]
  Nyckelord :Lättläst; Gymnasienivå; Anpassade texter;

  Sammanfattning : Enligt Sveriges skola har eleverna rätt till anpassad undervisning. Den stöd kan ta form av anpassad material som lättläst anpassade texter, versioner av texter som är lättare att förstå för elever med lässvårigheter. Däremot finns det för lite eller inget lättläst material alls för elever i naturvetenskapsprogram på gymnasienivå. LÄS MER

 4. 4. An approach to a Multi-Category Recommendation System using Machine Learning : With the caveat of having limited knowledge in related areas

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik; KTH/Hälsoinformatik

  Författare :Ludwig Kamras; William Matslova; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Machine learning is one of many buzz words in todays tech-world. Huge company resources are allocated to the field in order to discover its potential. Everything from cameras to cars tries to use this technology. LÄS MER

 5. 5. Vilken effekt har antiseptiska förband på fot- och bensår? En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hannah Jung; Märit Svensson; [2018]
  Nyckelord :Fot- och bensår; antiseptiska förband; honung; silver; jod; polyhexanide; randomised controlled trials; infektioner; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroniska fot- och bensår kan vara smärtsamma och leda till social isolering samt immobilitet. Såren behöver ofta antibiotikabehandling på grund av kritiska infektioner vilket kan leda till antibiotikaresistenta bakterier. Att sköta dessa sår är kostsamt och tidskrävande. Behovet av att finna alternativ är akut. LÄS MER