Sökning: "rekryter"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet rekryter.

 1. 1. Vad motiverar, trygghet eller äventyr? : En kvantitativ studie som jämför pliktade och frivilliga rekryter i motiverande drivkrafter och synen på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Emilia Stenström; [2019]
  Nyckelord :motivation; leadership; military; occupational defense; duty defense; motivation; ledarskap; militär; yrkesförsvar; pliktförsvar;

  Sammanfattning : År 2018 återinfördes pliktsystemet i Sverige vilket innebar att vi till delar lämnade ett professionellt yrkesförsvar som vi hade haft på grund av fredstider. Frivillighetsförsvaret hade haft vissa problem med ”tappet” av människor både under grundutbildningen på grund av möjligheten till avhopp men också efter grundutbildningen. LÄS MER

 2. 2. Ungas attityer till statlig plikt : En studie om motivation för att söka sig till eller avstå från värnplikt i ettpostmodernt samhälle.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anders Händelsten; Nicholas McGuinness; [2019]
  Nyckelord :attitudes; Battistelli´s motivation typology; conscription; motivation; military service; postmodern; social contract; attityder; Battistellis motivationstypologi; drivkraft; Försvarsmakten; kallyrke; motivation; mönstring; postmodern; samhällskontrakt; totalförsvarsplikt; värnplikt;

  Sammanfattning : Flera av de funktioner som vi i allmänhet anser vara nödvändiga för att ha ett fungerandesamhälle lider idag av rekryteringsproblem. I media rapporteras det om underskott av såvällärare som sjukvårdspersonal men även Försvarsmakten har problem med att fyllakrigsorganisation. LÄS MER

 3. 3. Det dolda ansiktet : En studie av kvinnans roll i IS tidskrifter Dabiq och Rumiyah

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jenny Mousa; [2018]
  Nyckelord :is; islamiska staten; islam; propaganda; jihad; kalifat; kvinna; moder; syster; hustru; slav; kämpe; supporter; rekryter; koran; hadith; dabiq; rumiyah; genus; kön; feminism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnans roll framställs inom Islamiska statens tidskrifter, Dabiq och Rumiyah. Studien är grundad på en textanalytisk undersökningsmetod med IS texter i fokus. LÄS MER

 4. 4. Muskuloskeletal skadeprevalens i nedre extremitet hos rekryter efter genomförd grundläggande militär utbildning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Malin Arvidsson; Lisa Skogs; [2017]
  Nyckelord :Basic combat training; Lower extremities; Musculoskeletal injuries; Physical activity; Army recruits; Swedish army; Grundläggande militär utbildning; Nedre extremitet; Muskuloskeletala skador; Fysisk aktivitet; Rekryter; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : BACKGROUND: Previous studies have shown a high injury rate in the lower extremities among military recruits. A correlation has been shown between female gender or a low level of physical activity prior to basic military training and a higher risk of injury. LÄS MER

 5. 5. Attraktiva arbetsgivare : Att arbeta med employer branding inom statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marijana Borjanovic; Py Gelin; [2016]
  Nyckelord :Employer brand; Employer branding; Generation Y; the Armed Forces; Attractive Employers; Arbetsgivarvarumärke; Employer branding; Generation Y; Försvarsmakten; Attraktiva arbetsgivare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få kunskap om hur en statlig militär myndighet arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare, internt som externt. För att kunna utvärdera det arbete som görs av organisationen undersöktes rekryters uppfattning av organisationens arbetsgivarvarumärke och arbete med employer branding. LÄS MER