Sökning: "rekryterare"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet rekryterare.

 1. 1. Destination: Kodare - en kvalitativ analys av utbildningsvägar till yrket som programmerare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anton Heiman; Erika Hultman; Emma Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :teknisk kompetens; kompetensförsörjning; programmering; självlärdhet; intensivkurs; arbetsliv; Science General;

  Sammanfattning : Idag råder enligt Arbetsförmedlingen en brist på kompetent arbetskraft inom IT-sektorn, och efterfrågan på arbetskraft är större än tillgången. I framtiden kan detta leda till att allt fler söker sig till att arbeta som programmerare. LÄS MER

 2. 2. Den effektiva webbportfolion : En studie för att hjälpa en nyexaminerad grafisk designer att hitta rätt plattform för sin portfolio

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Joakim Gudmunds; Denny Törnblad; [2020]
  Nyckelord :advertising and communication agency; graphic design; digital portfolio; recruitment; grafisk design; digital portfolio; rekrytering; reklam- och kommunikationsbyrå;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka portfoliotjänster som är mest effektiva för nyexaminerade grafiska designers till att framhäva sin portfolio, i syfte att väcka intresse hos rekryterare på reklam- och kommunikationsbyråer. Idag finns en stor mängd olika portfoliotjänster som erbjuder funktioner och verktyg för att bygga portfolior. LÄS MER

 3. 3. Rekryterings- och bemanningsföretag på intåg - moralisk stress och dilemman av psykologiska faktorer i rekryterares arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alice Rosén; Frida Palshöj Warlo; [2020]
  Nyckelord :Moralisk stress; kognition; emotion; kontroll; stressreaktioner; stress; krav- och resursmodellen; moral stress; cognition; control; stress reaction; demand- and control model.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien i fråga hade som huvudsyfte att undersöka moralisk stress hos rekryterare på rekryterings- och bemanningsföretag i privat verksamhet i Sverige. Vidare syfte var att undersöka dilemman av fyra andra psykologiska faktorer kopplat till arbetet som är relevanta för moralisk stress: kognition, emotion, kontroll, samt stressreaktioner. LÄS MER

 4. 4. The effect of communication method on user experience in a formal communication with a stranger

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lisa Lund; [2020]
  Nyckelord :Computer Supported Cooperative Work; Communication; Email; Instant Messaging; Formality; Datorstött samarbete; Kommunikation; Email; Chatt; Formalitet;

  Sammanfattning : This thesis aims to find out how communication method a˙ects user experience in a formal communication with a stranger, such as a job application process. The communication methods investigated were instant messaging and email. To this end, two studies were performed. The first one based on a set of interviews with recruiters. LÄS MER

 5. 5. En andra chans eller bortvald vid lika kompetens? : En kvalitativ studie om rekryterares förhållningssätt till att anställa lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Hansen; [2020]
  Nyckelord :employment; prejudice; stigma; ex-offenders; criminal record; anställning; fördomar; stigma; ex-kriminella; belastningsregister;

  Sammanfattning : This study has been based on a qualitative approach where the focus has, primarily, been on increasing the understanding of the phenomenon of recruitment of individuals who are included and registered in criminal records. The purpose of the study was to investigate the opinions and perceptions of individuals with criminal backgrounds among persons working in recruitment. LÄS MER