Sökning: "rekryterare"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet rekryterare.

 1. 1. Människan – företagets viktigaste resurs? : En kvantitativ studie om sambandet mellan humankapitalet och lönsamheten i revisions- och redovisningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Frida Johansson; Sanna Fjällman; [2021]
  Nyckelord :Human capital; profitability; health; intellectual capital; knowledce based companies; auditing and accounting business; Humankapital; lönsamhet; hälsa; intellektuellt kapital; kunskapsföretag; revisions- och redovisningsbranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett företags värde ligger i dess tillgångar. I tillgångarna ingår immateriella tillgångar som saknar fysisk existens men är trots det viktiga för ett företag. En del av de immateriella tillgångarna är humankapitalet. LÄS MER

 2. 2. En outnyttjad resurs? : Rekryterares syn på äldre arbetssökande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lukas Ekholm; [2021]
  Nyckelord :åldersdiskriminering; ageism; rekryterare; rekrytering; arbetsmarknad; äldre;

  Sammanfattning : Åldersdiskriminering är ett allvarligt problem för samhället och samhällsekonomin, men det är främst ett katastrofalt problem för de långtidsarbetslösa äldre personerna som drabbas hårdast. I denna studie undersöks varför ett urval kan ske på grund av ålder, och vilka faktorer som avgör ett utfall. LÄS MER

 3. 3. Videointervjuers påverkan vid urval i rekryteringsprocessen : En kvalitativ studie utförd i kommunala verksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Karin Larsson; Camilla Löf; [2021]
  Nyckelord :Non-verbal communication; video interviews; recruitment process; search process; municipal departments; recruiters; Icke-verbal kommunikation; videointervjuer; rekryteringsprocess; sökprocess; kommunal verksamhet; rekryterare;

  Sammanfattning : Rekryterare inom kommunala verksamheter har tidigare använt sig av fysiska anställningsintervjuer vid rekrytering, men har på grund av covid-19 pandemin ersatt dessa med videointervjuer. Enligt tidigare forskning begränsas den icke-verbala kommunikationen i samband med videointervjuer vilket riskerar att påverka rekryterarens uppfattning och omdöme av kandidaten. LÄS MER

 4. 4. Dags för pension? : En studie om åldersdiskriminering inom rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Josefin Stål; [2021]
  Nyckelord :Åldersdiskriminering; rekrytering; kompetens;

  Sammanfattning : Med en åldrande befolkning i Sverige, stannar allt fler äldre arbetstagare på arbetsmarknaden för att få ut samma pensionsinkomst som tidigare generationer. Fler äldre vill och kan fortsätta arbeta, men då behövs arbetsgivare som är villiga att anställa dem. LÄS MER

 5. 5. Rekryteringsprocessen inom revision : en kvalitativ studie om jämställdhet i revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Erica Olsson; Emma Vendel; [2021]
  Nyckelord :jämställdhet; genusteori; rekrytering; rekryterare; rekryteringsprocess; revisionsbyråer; revisionsbranschen;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen har under många år ansetts vara mansdominerad. Tidigare forskning och studier har fokuserat på kvinnors karriär i denna mansdominerade bransch. Vi ville istället undersöka om rekryteringen spelade en roll i denna problematik då det inte finns mycket forskning kring det. LÄS MER