Sökning: "rekrytering av personal"

Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade orden rekrytering av personal.

 1. 1. Kan tron på en rättvis värld predicera tillfredställelse med livet? : En undersökning om förhållandet mellan tron på en rättvis värld och tillfredställelse med livet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Therese Pedersen-Backman; [2024]
  Nyckelord :tron på en rättvis värld; tillfredställelse med livet; BJW; SWLS; Sverige;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om studenters tro på en rättvis värld (BJW) kan predicera deras subjektiva tillfredställelse med livet. Två frågeställningar formulerades, ”Kan Generell BJW predicera tillfredställelse med livet?” samt ”Kan Personlig BJW predicera tillfredställelse med livet?”. LÄS MER

 2. 2. Militärens vett och etikett: Sambandet mellan etik, moral och välvillighet i det svenska försvaret

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Samantha Eriksson; Julia Wansland Frisk; [2024]
  Nyckelord :military ethics; personality; agreeableness; morality; militär etik; personlighet; välvillighet; moral; Social Sciences;

  Sammanfattning : Research in military ethics has shown that military members demonstrate a more positive attitude towards unethical behavior in warzones, which can be attributed to their malevolent personality traits and moral foundations. This study investigated the relationship between military ethics, the personality trait agreeableness, and aspects of moral foundations. LÄS MER

 3. 3. Objektivitet eller subjektivitet i rekryteringsprocessen?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Ahström; Ebba Malmqvist; [2024]
  Nyckelord :recruitment process; objective approach; subjective approach; difficulties in the recruitment process; requirement profile;

  Sammanfattning : Grundläggande förutsättningar för att företag och organisationer ska kunna bedriva en fungerande verksamhet är att det finns personal med rätt kompetens vilket tillgodoses med en väl genomförd rekrytering. Studien hade följande två frågeställningar: Hur arbetar rekryterare under rekryteringsprocessen för att förhålla sig så objektiva som möjligt? Vilka svårigheter finns det under en rekryteringsprocess sett till förhållningssätt i relation till subjektiva och objektiva bedömningar? 10 semistrukturerade intervjuer genomfördes med deltagare som innehar en tjänst med rekryteringsansvar. LÄS MER

 4. 4. Att hantera medarbetare - Vad behöver tjänstemannaföretag göra för att behålla personal? - En kvalitativ fallstudie om hur tjänstemannaföretag bör agera för att behålla sin personal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Ursholm; Senyo Gokah; [2023-02-16]
  Nyckelord :Employee retention; motivation; lojalitet;

  Sammanfattning : Flertalet företag ute i samhället tampas idag med att få behålla sin kompetenta och duktiga personal. Konkurrens från andra företag och andra faktorer som kan påverka den anställdes vilja att stanna kvar, gör att arbetsgivaren ställs inför stora utmaningar. LÄS MER

 5. 5. Nya utbildningskrav - Hur påverkas rekryteringen? : En kvalitativ studie om de nya utbildningskravens påverkan på rekryteringen av revisorer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Eriksson; Oscar Hermodsson; Paulina Frykholm; [2023]
  Nyckelord :Auditor; profession theory; auditor education; audit quality; competence; recruitment; audit teams; Revisor; professionsteori; revisorsutbildning; revisionskvalité; kompetens; rekrytering; revisorsteam;

  Sammanfattning : Titel: Nya utbildningskrav – Hur påverkas rekryteringen? En kvalitativ studie omde nya utbildningskravens påverkan på rekryteringen av revisorer Författare: Emelie Eriksson, Paulina Frykholm och Oscar Hermodsson Handledare: Linus Axén och Rickard Wilhelmsson Nyckelord: Revisor, professionsteori, revisorsutbildning, revisionskvalité, kompetens,rekrytering, revisorsteam Bakgrund: I takt med omvärldsförändringar som globalisering, teknisk utveckling och nya regler för finansiell och icke-finansiell rapportering, står den traditionella revisorsrollen inför en förändring och revisionsbranschen behöver anpassas utefter detta. Den 1 juli 2018 ändrade Revisorsinspektionen utbildningskraven för att bli auktoriserad revisor. LÄS MER