Sökning: "rekrytering strategi"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden rekrytering strategi.

 1. 1. Strategi2025 – Från triangel till rektangel : Var gör föreningarna för att behålla och rekrytera barn och ungdomar samt deras vetskap om Strategi 2025?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jovana Petrovic; Simon Andersson; [2020]
  Nyckelord :Idrottsorganisation; rekrytering; avhopp; Idrott för alla; Strategi 2025; kommunikation; kommunikationsstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att få en större inblick i tennis -och fotbolls föreningarnas kännedom kring Strategi 2025 i Småland. Riksidrottsförbundets mål med hjälp av Strategi 2025 är att få idrottsrörelsen i Sverige att gå från triangel till rektangel, vilket i praktiken innebär att få barn och ungdomar till att idrotta så länge som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Under radarn, mellan stolarna? : Ett HR-perspektiv på rekryteringsprocesser och dolda funktionsnedsättningar som Aspergers syndrom

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Zophie Lif; [2020]
  Nyckelord :Human resource management; diversity management; recruitment; competence; hidden disabilities; Asperger syndrome; Human resource management; diversity management; rekrytering; kompetens; dolda funktionsnedsättningar; Aspergers syndrom;

  Sammanfattning : Inom Human Resource Management är en av de viktigaste uppgifterna att rekrytera och behålla kompetent personal. Under senare år har ett ökat intresse för arbetsplatser präglade av mångfald även ökat intresset för Diversity Management. LÄS MER

 3. 3. Recruiting and retaining labour in agricultural businesses : a multiple case study of employer branding in swedish agriculture

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcus Engvall; Olof Krumlinde; [2020]
  Nyckelord :employer branding; employee value proposition; farmers; farming; human resources; marketing; word-of-mouth;

  Sammanfattning : There is an increasing need for competent workforce in the agricultural sector, but a lack of potential candidates on the labour market. In June 2017, the Swedish state adopted a new national food strategy. This strategy points out the direction of the Swedish food policy until 2030. LÄS MER

 4. 4. "För att jag är ung och tjej" : En normkritisk analys av styrelser i fotbollsföreningar i Umeå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jenny Norberg; Elin Rydlöv Sundberg; [2019]
  Nyckelord :women in boards; equality; norms; recruitment; kvinnor i styrelser; jämställdhet; normer; rekrytering;

  Sammanfattning : The Swedish Sports Confederation (Riksidrottsförbundet) is a powerful organization of opinion within the service of Swedish sport, continually clarifying the responsibilities that sport assumes and the positive values that the popular movement represents. However, gender equality seems to be a difficult task to solve. LÄS MER

 5. 5. Hårdvarustart-ups i uppskalningsprocessen

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Isabelle Rönkkö; Malin Sefton; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det skett en signifikant ökning av antalet nyregistrerade företag i Sverige och denna trend är tydlig även inom tillverkningsindustrin. Samtidigt går en betydande andel av start-ups inom tillverkningsindustri i konkurs inom tre år. LÄS MER