Sökning: "rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 1490 uppsatser innehållade ordet rekrytering.

 1. 1. Ungdomsfängelser vs. barnets bästa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Line Skaugrud Landevik; [2024-02-16]
  Nyckelord :Unga lagöverträdare; Ungdomsfängelse; Sluten ungdomsvård; Ungdomspåföljder; Straffrättslig särbehandling; Kriminalvården; Statens institutionsstyrelse; Barnets bästa; Barnkonventionen; SOU 2023:44;

  Sammanfattning : Gängkriminaliteten är idag ett av de mest väldebatterade ämnena i svensk media och nästintill dagligen nås vi av nyheter som vittnar om nya skjutningar och sprängningar med förödande konsekvenser. Barns inblandning i den organiserade brottsligheten har gått från att vara ett begränsat samhällsproblem kopplat till specifika geografiska platser och individer, till att idag utgöra ett betydande samhällsproblem. LÄS MER

 2. 2. UTOMEUROPEISKT FÖDDAS UPPLEVELSER PÅ DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Adam Rehawi; Anisa Sayedomar; [2024-02-14]
  Nyckelord :Arbetsmarknaden; Rasifiering; Socialt kapital; Kulturell likhet; Diskriminering;

  Sammanfattning : Bristfällig arbetsmarknadsintegration är ett samhällsfenomen som drabbar både individerna och samhället. Syftet med denna studie har varit att belysa utomeuropeiska individers upplevelser på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Datadrivet beslutsfattande och kompetensutveckling: En intervjustudie om databaserad beslutsfattning och kompetensutveckling i fotbollsorganisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theodor Egnell; Noah Simonsson; [2024-02-13]
  Nyckelord :Datadrivet beslutsfattande; Datadriven rekrytering Dataanalys; Kompetensutveckling; RBV; BDA; Fotbollsorganisationer;

  Sammanfattning : This study explores the shift in football recruitment from traditional scouting to data-driven methods, focusing on Sweden. It investigates how football organizations can enhance competency for effective data-driven recruitment. LÄS MER

 4. 4. Kan tron på en rättvis värld predicera tillfredställelse med livet? : En undersökning om förhållandet mellan tron på en rättvis värld och tillfredställelse med livet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Therese Pedersen-Backman; [2024]
  Nyckelord :tron på en rättvis värld; tillfredställelse med livet; BJW; SWLS; Sverige;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om studenters tro på en rättvis värld (BJW) kan predicera deras subjektiva tillfredställelse med livet. Två frågeställningar formulerades, ”Kan Generell BJW predicera tillfredställelse med livet?” samt ”Kan Personlig BJW predicera tillfredställelse med livet?”. LÄS MER

 5. 5. "Mamma när jag blir stor vill jag bli prinsessa... eller byggarbetare!" : Om HR personalens initiativ för att minska könssegreringen i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Matilda Möller; Sara Bjerkliden; [2024]
  Nyckelord :Male-dominated industry; construction industry; woman; norms; culture; control; institutional theory; recruitment.; Mansdominerad bransch; byggbranschen; kvinna; normer; kultur; kontroll; institutionell teori; rekrytering;

  Sammanfattning : The construction industry has long been and still is a male-dominated sector. Today, the construction industry faces challenges in meeting its recruitment needs, while female workers have been historically excluded from the industry. LÄS MER