Sökning: "rekryteringsansvariga"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet rekryteringsansvariga.

 1. 1. Selektering och urvalsprocessen inom elitidrott, hur upplevs den i praktiken av rekryteringsansvariga : en kvalitativ studie inom fotboll och ishockey

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :David Dottemar; Johan Ek Johansson; [2021]
  Nyckelord :Selektering; urval; ishockey; fotboll; NIU; elitidrott; ungdomsidrott; rekryteringsansvariga; tränare; tränarlänkfotboll; tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna studie var att granska hur rekryteringsansvariga talar om sina principer för urval på manliga ungdomssidan från 14 år och uppåt inom fotboll och ishockey. Frågeställningar: Selektering och urvalsprocessen inom fotboll och ishockey, hur upplevs den i praktiken av rekryteringsansvariga? Vilka egenskaper letar man efter hos unga spelare? Vad för metoder används för att bedöma spelare? Tittar man mer efter potential eller spelare som är bäst för stunden? Metod Studien har använt sig av en kvalitativ ansats vilket innebär att studien syftar på att undersökatränares tankar och åsikter om det som avses att undersökas. LÄS MER

 2. 2. Gapet mellan revisionsbyråernas förväntan och nyutexaminerade ekonomers syn på erhållen kompetens från ekonomiutbildning på kandidatnivå : En undersökning av det potentiella gapet mellan erhållen kompetens i ekonomutbildningen i jämförelse med vad som förväntas av revisionsbyråerna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Michaela Olsson; Melissa Ödman; [2020]
  Nyckelord :Competence; Expectations; Accountant assistant; Recruitment manager; Kompetens; Förväntningar; Revisorsassistent; Rekryteringsansvarig;

  Sammanfattning : Bakgrund: The Big Four anses, likt tidigare år, vara en bland de 100 mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige vilket indikerar att det fortfarande är av stort intresse att arbeta med revision. Att arbeta med revision innebär att alla anställda arbetar tillsammans, och en revisor kan ses som en länk mellan det företag som de reviderar och företagets intressenter. LÄS MER

 3. 3. Efterfrågad kompetens hos juniora ekonomer : En studie beträffande arbetsgivarens syn på kompetens hos juniora ekonomer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :William Jonsson; Ayda Khabbazi Zowj; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Vilka icke-kvalificerande kompetenser prioriteras av arbetsgivaren, när de kvalificerande kompetenser är uppfyllda, vem får jobbet? Är det den sökande med bäst referenser, bäst betyg eller är det en kombination av flera faktorer? Det är frågor arbetssökande ofta ställer sig när de ska på en arbetsintervju. Att arbetssökande överöses i många tips utan någon källa kopplad till studie är ett problem för den arbetssökande anser vi. LÄS MER

 4. 4. Kompetensbaserad rekrytering : Formella och informella kompetensers betydelse

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Camilla Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Kompetensanalys; pedagogiska processer; rekrytering; urval;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra med kunskap om hur rekryterare på bemanningsföretag rekryterar butikssäljare, en bransch med relativ hög personalomsättning. Mer specifikt har vad som kännetecknar dessa rekryteringsprocesser och vilka värden som tillskrivits formella och informella kompetenser studerats. LÄS MER

 5. 5. Vilka egenskaper värdesätter rekryterare inom komplex tjänsteförsäljning? : En studie genomförd med personlighetsverktyget "The Big-Five"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Philip Grabert; Philip Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Big Five; recruiters; sales recruiters; recruitment matching; recruiting methods;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vilka egenskaper värdesätter rekryterare inom komplex tjänsteförsäljning? – En studie genomförd med personlighetsverktyget ”The Big-Five” Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Philip Grabert och Philip Sandberg Handledare: Jonas Kågström Nyckelord: Big Five, recruiters, sales recruiters, recruitment matching, recruiting methods Datum: 2018 – Maj Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera vilken personlighetsprofil enligt Big-Five teorin, som rekryteringsansvariga verksamma inom komplex tjänsteförsäljning söker. Ansats/Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod som via insamling av data från ett deduktivt förhållningssätt utgår från en positivistisk förutsättning. LÄS MER