Sökning: "rekryteringskanaler"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet rekryteringskanaler.

 1. 1. Attraktionen hos rekrytering- och bemannningsföretag : "Människor väljer sina varumärken på samma sätt som de väljer sina vänner"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emma Sjölund; Elina Landqvist; Gabriella Lodin; [2018]
  Nyckelord :Human resource management; rekrytering; rekryteringsprocess; rekryteringskanaler; employer branding; employer attractiveness; employer image; rekrytering- och bemanningsföretag.;

  Sammanfattning : Background: Hiring the right people requires a well-executed recruitment process. How candidates choose a company is determined mainly by the company's reputation. To attract the best candidates, companies must work long-term with employer branding as well as to be aware of what attracts the prominent generation. LÄS MER

 2. 2. Kompetensbaserad rekrytering genom sociala medier : En empirisk undersökning om hur sex organisationer använder sig av sociala medier i sin rekrytering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Frida Ellingsen; Madeleine Nilsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Organisationer får svårare att rekrytera personer med efterfrågad kompetens. För att attrahera kompetenta personer behöver organisationer vara öppna för nya rekryteringskanaler, sociala medier är ett alternativ. Det pedagogiska problemområdet är kompetensbaserad rekrytering. LÄS MER

 3. 3. Vad motiverar Generation Y? : - en fallstudie av företaget Niscayah AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrick Svensson; Jonas Fogelberg; [2008]
  Nyckelord :Belöningssystem;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en studie i syfte att beskriva och analysera vilka faktorer som är motiverande i en arbetssituation för medarbetare som tillhör Generation Y (födda 1978 och senare), samt vilka belöningar som är attraktiva för denna grupp. Vi har valt att genomföra en kvalitativ fallstudie på yngre medarbetare inom affärsområdet Rikskund på Niscayah AB, som är ett av de ledande säkerhetsföretagen på den svenska marknaden. LÄS MER

 4. 4. Vad avgör? En studie i sambandet mellan homogenitet och rekrytering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Cecilia Björk; Marie Lindström; Emma Johansson; [2006]
  Nyckelord :rekrytering; homogenitet; kravspecifikation; rekryteringskanaler; utvärdering; urval; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER