Sökning: "rekryteringsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade ordet rekryteringsprocess.

 1. 1. "Sitt stilla i båten"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Erica Björklund; Matilda Hermansson; [2019-03-19]
  Nyckelord :jämställdhetsintegrering; könsfördelning; rekryteringsprocess; statlig myndighet; kompetensbaserad rekrytering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att se om och i så fallhur arbetet med jämställdhetsintegrering kanförändra myndighetens könsfördelning.Teori: Uppsatsen utgår från det teoretiska perspektivetöversättningsteori där studiens empiriska fynd tolkasutifrån en analysmodell med dimensionernajämställdhetsintegrering, rekryteringsprocessen ochkönsfördelning. LÄS MER

 2. 2. The role of corporate culture in managing cultural diversity - A case study on a German multinational company

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rafiul Abedin Chokder; Paulina Vanessa Díaz Tapia; [2019]
  Nyckelord :National Culture; Corporate Culture; Germany; MNC; Employee’s Perception.; Nationell kultur; Företagskultur; Tyskland; MNC; Medarbetares uppfattning.;

  Sammanfattning : Research Aim: Our aim is to understand how multinational companies integrate cultural diversity of employees in their corporate culture. To achieve this objective, we compare the employees’ perception with the company's view on the topic. Design/methodology/approach: A qualitative case study is conducted with three sets of questionnaires. LÄS MER

 3. 3. Är du intresserad av tjänsten – skicka inte ditt CV till oss : Attityder gentemot CV-lös rekrytering inom bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Johanna Thorén; Johanna Carlberg; [2019]
  Nyckelord :CV-lös rekrytering; bemanningsbranschen; kompetensförsörjning; attityder; effektivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Syftet med studien var att undersöka hur CV-lös rekrytering kan fungera som arbetssätt inom bemanningsbranschen. I enlighet med det har CVts och personliga brevets betydelse, rekryteringsprocessers tidsåtgång samt rekryterares primära attityd gentemot CV-lös rekrytering tagits i beaktning. LÄS MER

 4. 4. Vad styr rekryteringsprocessen? : En kvalitativ studie om vad chefer och rekryterare värderar i en rekryteringsprocess

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rania Awn; Linn Ståhl; [2019]
  Nyckelord :rekrytering; urval; rekryterare; chef; värdering;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad chefer respektive rekryterare anser är av störst vikt i en rekryteringsprocess. Respondenterna som medverkade i den här studien utgjordes av fem rekryterare och fem chefer som utför rekrytering. LÄS MER

 5. 5. Värdskapets roll i en rekryteringsprocess inom restaurang

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Felicia Lindkvist Karlsson; Therése Ekstrand Wassberg; [2019]
  Nyckelord :värdskap; rekrytering; service; serviceminded; implicit kunskap; explicit kunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER