Sökning: "rekryteringsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade ordet rekryteringsprocess.

 1. 1. Rekryteringsprocess : En kvalitativ studie om jämförelse i upplevelser från jobbsökandes perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Westman; Sofia Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Upplevelser; Rekryteringsprocess; Dramaturgiska perspektiv;

  Sammanfattning : Upplevelser som de jobbsökande får under rekryteringsprocesser är något som är intressant attförstå, för i slutändan är det alltid två som väljer, personen som söker jobbet och företaget.Det finns tidigare forskning om ämnet, men inte enbart från de jobbsökandes synvinkel ellerupplevelser. LÄS MER

 2. 2. Under radarn, mellan stolarna? : Ett HR-perspektiv på rekryteringsprocesser och dolda funktionsnedsättningar som Aspergers syndrom

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Zophie Lif; [2020]
  Nyckelord :Human resource management; diversity management; recruitment; competence; hidden disabilities; Asperger syndrome; Human resource management; diversity management; rekrytering; kompetens; dolda funktionsnedsättningar; Aspergers syndrom;

  Sammanfattning : Inom Human Resource Management är en av de viktigaste uppgifterna att rekrytera och behålla kompetent personal. Under senare år har ett ökat intresse för arbetsplatser präglade av mångfald även ökat intresset för Diversity Management. LÄS MER

 3. 3. Könsneutral chefsrekrytering : En kvalitativ studie om rekryteringsprocessen och jämställdhetsarbetet i privat och offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Sarah Saunders; Klara Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Recruitment; recruitment process; manager recruitment; gender equality; homosociality; characteristics; Rekrytering; rekryteringsprocess; chefsrekrytering; jämställdhet; homosocialitet; egenskaper;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka och jämföra rekryteringsprocessen av chefer inom privat och offentlig sektor. Vidare är studiens syfte att öka förståelse för hur organisationer arbetar med jämställdhet vid tillsättning av chef. LÄS MER

 4. 4. Klipp dig och skaffa dig ett socialt kontaktnätverk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Maja Janson; Ellen Lefebvre; [2020]
  Nyckelord :arbetsmarknad; rekryteringsprocess; filmarbetare; digital plattform; sociala kontaktnätverk; effektivisering; filmbranschen; tv-branschen; projektarbete; användarbehov;

  Sammanfattning : Studien undersöker rekryteringsprocessen inom film- och tv-branschen samt digitala plattformar. Syftet är att skapa förståelse för vilka behov yrkesverksamma filmarbetare har vid användning av en ny digital plattform för att effektivisera rekryteringsprocessen. LÄS MER

 5. 5. ÄR AI NYCKELN TILL EN LIKVÄRDIG REKRYTERING? : - En kvalitativ studie om hur artificiell intelligens påverkar diskriminering och fördomar under rekryteringsprocessen.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ibrahim Samo; Metin Ömansson; [2020]
  Nyckelord :Diskriminering; fördomar; omedvetna fördomar; rekryteringsprocess; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Datum: [2020-06-02] Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare: Ibrahim Samo & Metin Ömansson Titel: ÄR AI NYCKELN TILL EN LIKVÄRDIG REKRYTERING? - En kvalitativ studie om hur artificiell intelligens påverkar diskriminering och fördomar under rekryteringsprocessen. Handledare: Klara Regnö Nyckelord: Diskriminering, fördomar, omedvetna fördomar, rekryteringsprocess, artificiell intelligens Frågeställningar: - Vilka möjligheter, relaterat till diskriminering, uppstår genom användandet av AI under rekryteringsprocessen?- Vilka utmaningar, relaterat till diskriminering, uppstår genom användandet av AI under rekryteringsprocessen? Syfte: Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur AI-teknik påverkar diskriminering och fördomar under rekryteringsprocessen. LÄS MER