Sökning: "rekryteringsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet rekryteringsprocess.

 1. 1. Rekryteringsprocessen, valet mellan intern eller extern rekrytering: En utredande studie om IKEA och Lisebergs rekrytering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Eriksson; Miguel Riscado Pereira; [2018-08-29]
  Nyckelord :rekrytering; rekryteringsprocess; internrekrytering; externrekrytering; IKEA; Liseberg;

  Sammanfattning : Denna studie tar upp ämnet rekrytering med syfte att undersöka hur IKEA och Lisebergs rekryteringsprocess ser ut samt hur valet av interna eller externa kandidater i ledande befattningar beaktas i praktiken i dessa organisationer. Detta är ett aktuellt ämne att undersöka då personal ofta beskrivs som en av organisationers viktigaste tillgångar (Lindelöw, 2003). LÄS MER

 2. 2. Att rekrytera kompetensbaserat och rättsäkert : Om en kommunal organisation och dess rekryteringsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Arbnora Berbatovci; Jennie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :recruitment process; competence-based; municipal organization; legal certainty; non-discrimination; equal treatment; rekryteringsprocess; kompetensbaserad; kommunal organisation; rättssäker; icke-diskriminering; likabehandling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur rekryteringsprocessen går till i en kommunal organisation i avseende till att rekrytera kompetensbaserat och rättssäkert, vilket utförts genom en kvalitativ studie i form av fem enskilda semistrukturerade intervjuer. Den kommunala organisationen är belagd i Västsverige. LÄS MER

 3. 3. Rekrytering och utvärdering av fystränare inom herrelitishockeyn : En undersökning av SHL-lagens strategier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Elise Göransson; Linnea Bergström; [2018]
  Nyckelord :Rekrytering; rekryteringsprocess; utvärdering; utvärderingsprocess; fystränare; idrottsorgansationer; SHL;

  Sammanfattning : Till följd av idrottens fortsatta kommersialisering och professionalisering har behovet av ny kompetens uppstått bland idrottsorganisationer. Därav har även nya roller blivit aktuella för idrottsorganisationer, framförallt bland elitföreningar. En av dessa roller är fystränare. LÄS MER

 4. 4. Hur idrottens värderingar införlivas i rekryteringsprocessen : En fallstudie om hur Performiq inkorporerar idrott i sin rekryteringsprocess

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Cecilia Gelinder; Elsa Velander; [2018]
  Nyckelord :Athleticism; recruitment; sports values;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how athleticism can be incorporated as selection criteria within the recruitment process. It is a descriptive case study, whereas Performiq is the company chosen to study. The reason is due to the fact that Performiq attached great importance to athleticism. LÄS MER

 5. 5. Hur upplever individer med funktionshinder rekryteringsprocessen? : En kvalitativ studie om funktionshindrade individers upplevelser i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Cristian Dache; Tor Adrian Nödtvedt; [2018]
  Nyckelord :Disability; Recruitment; Employment; Recruitment process; Funktionshinder; Rekrytering; Anställning; Rekryteringsprocess;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att skapa en djupare förståelse kring hur rekryteringsprocessen upplevs av funktionshindrade individer. Studien avgränsar sig till individer med osynliga funktionshinder i Stockholmsområdet. För att undersöka detta formulerades en huvudfrågeställning samt två delfrågor. LÄS MER