Sökning: "rekryteringsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade ordet rekryteringsprocess.

 1. 1. Att upptäcka potentiellt toxiska ledare vid chefsrekrytering : En kvalitativ studie med hjälp av erfarenheter från rekryteringskonsulter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Theo Wik; Julia Sjökvist; [2021]
  Nyckelord :Toxic leadership; Executive search; Management recruitment; Recruit; Recruitment; Recruiting; Rekryteringsprocess; Chefsrekrytering; Ledarskap; Dåligt ledarskap; Toxiskt ledarskap;

  Sammanfattning : In the following essay, we examine how recruitment consultants avoid and prevent recruiting toxic leadership. To investigate this topic, a qualitative study was applied, where five recruitment consultants were interviewed in order to tell us about their experiences on the subject. LÄS MER

 2. 2. Professionella byråkratiers rekryteringsprocesser : Ur ett kollegialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Karlsson Boije; Vilma Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Kollegialitet; universitet; professionella byråkratier; advokatbyråer; beslutsprocesser; rekryteringsprocess;

  Sammanfattning : Kollegialitet är en styrform som forskning menar har en otydlig innebörd. En organisation som är känd för att använda sig utav kollegialitet som styrform och som står till grund för majoriteten av den existerande forskningen kring området är universitet. LÄS MER

 3. 3. ”EN TRÄNARE ÄR EN AUKTORITÄR MAN SOMPEKAR MED HELA HANDEN” : En kvalitativ studie om kvinnliga huvudtränaresunderrepresentation inom Svensk handbollselit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Denise Mattsson; Hannele Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Female leadership; gender stereotypes; recruitment; SHE; head coach; handball; underrepresentation; Kvinnligt ledarskap; könsstereotyper; rekrytering; SHE; huvudtränare; handboll; underrepresentation;

  Sammanfattning : Underrepresentationen av kvinnligt ledarskap inom idrott har under de senaste åren blivit mycket uppmärksammat av både forskare och institutioner. Forskningen redogör för att kvinnliga huvudtränare stöter på hinder både på samhälls-, organisations- och individnivå. LÄS MER

 4. 4. Den eviga strävan efter opartiskhet : En kvalitativ studie om rekryteringsprocesser inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Cecilia Ramsén; Maja Bergstrand; [2021]
  Nyckelord :Objectivity; subjectivity; HR; recruitment; public sector; Objektivitet; subjektivitet; HR; rekrytering; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Balansen mellan objektivitet och subjektivitet i rekrytering- och urvalsprocesser har diskuterats inom forskningen i över hundra år. Vid offentliga rekryteringsförfaranden får vissa principer inte förbises, bland annat objektivitetsprincipen som innebär att iaktta saklighet och opartiskhet samt beakta allas likhet inför lagen. LÄS MER

 5. 5. "Jag längtar fortfarande till att få träffa kunderna live" : En studie om förändringar i en rekryteringsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefin Ekström; Stina Almqvist; [2021]
  Nyckelord :Recruitment process; recruitment company; client contact; outsourcing; communication; digital communication tools; digitalisation; Rekryteringsprocess; rekryteringsföretag; kundkontakt; outsourcing; kommunikation; digitala kommunikationsverktyg; digitalisering;

  Sammanfattning : Denna studie har ägnats åt ett rekryteringsföretag samt dess rekryteringsprocess. Syftet med föreliggande studie är att utveckla en förståelse för hur anställda på rekryteringsföretaget upplever för- och nackdelar i förändringar av rekryteringsprocessen som gjorts med anledning av distansarbetet som införts vid Covid-19. LÄS MER