Sökning: "rekryteringsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 359 uppsatser innehållade ordet rekryteringsprocessen.

 1. 1. Intresse för inkludering. En kvalitativ studie om intresset för att ha kulturell mångfald bland chefspositioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Wångdahl; Melissa Mühlrad; [2022-02-16]
  Nyckelord :kulturell mångfald; rekrytering; managing diversity; kultur; löskoppling;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka intresset för att ha en kulturell mångfald bland chefspositioner inom börsnoterade bolag verksamma i Sverige. Studien belyser hur företag arbetar med kulturell mångfald i praktiken samt hur rekryteringsprocessen kan tänkas påverka huruvida kulturell mångfald inkluderas bland chefspositioner. LÄS MER

 2. 2. IT-bolag med sikte på 50/50-målet : En kvalitativ fallstudie om hur IT-bolag utformar aktiviteter i rekryteringsprocessen för att skapa en mer jämlik könsfördelning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Isa Almgren; Alice Fredberg; [2022]
  Nyckelord :Recruitment process; equality; configuration; IT-sector; Rekryteringsprocess; jämställdhet; utformning; IT-branschen;

  Sammanfattning : Bakgrund: IT-branschen spelar en central roll för Sveriges ekonomiska tillväxt och räknas idag som enbasindustri. Trots att en inkludering av kvinnliga medarbetare är värdeskapande både ur ett socialt ochekonomiskt perspektiv är män överrepresenterade i IT-branschen idag. LÄS MER

 3. 3. AI och kunskapstester vid rekrytering ur arbetssökandes perspektiv : Rättvist verktyg, för vem?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Miriam Heljovaara; [2022]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; Kunskapstester; Rekrytering; Arbetssökandes perspektiv;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studien syftar till att undersöka arbetssökandes upplevelser av Artificiell Intelligens (AI) och kunskapstester i rekryteringsprocesser. Frågeställningarna som legat som grund för studien är: Vilka är arbetssökandes upplevelser av rekryteringsprocesser där AI eller kunskapstester har ingått? Hur balanseras de subjektiva och objektiva aspekterna av AI och kunskapstester inom rekrytering i deras beskrivningar? För att besvara frågeställningarna, genomfördes fem semistrukturerade intervjuer med personer som har någon typ av erfarenhet av AI och / eller kunskapstester vid rekrytering. LÄS MER

 4. 4. Kandidatens upplevelse av digitala avanceringar i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sanna Harborg; Selma Bjelkerud; [2022]
  Nyckelord :Candidate experience; Digital recruitment process; fairness; selection and assessment methods; Kandidatupplevelse; Digital rekryteringsprocess; Rättvisa; Urvalsmetoder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det svenska näringslivet präglas av digitalisering. Därtill har dagens företag anpassat sig efter omgivningen och bedriver sina processer mer digitalt. Inom området Human Resources är rekryteringsprocessen under digital konstruktion, med fördelar för företag i form av tid och kostnadseffektivitet. LÄS MER

 5. 5. Attrahering via Sociala medier : Hur bemanningsföretag använder sig av sociala medier vid attrahering av personal

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Simon Mäki; Elias Westerlund; [2022]
  Nyckelord :Employer branding; Internal branding; Attrahering; målgrupp; Sociala medier;

  Sammanfattning : Sociala medier blir ett alltmer vanligt verktyg för att locka potentiella arbetstagare. Professionals nord (PN) är ett bemanningsföretag som grundades 2015 med uppstart i norra Sverige, PN såsom många andra bemanningsföretag är aktiv via sociala medier för att stärka sitt varumärke. LÄS MER