Sökning: "rekryteringsprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet rekryteringsprocesser.

 1. 1. Kan användning av olika typer av språk påverka vem som känner sig inbjuden till en organisation?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ida Thyberg; Fanny Gyllenswärd; [2022]
  Nyckelord :kommunal; agentisk; organisationsattraktion; tillhörighet; identitetshot; communal; agentic; job appeal; belongingness; identity threat; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate whether there is a gender difference in potential employees' experiences of an organisational description due to the language used. The research questions were "Does the type of language in an organisational description lead to women and men feeling differently regarding job appeal?", "Does the type of language in an organisational description lead to women and men feeling differently regarding belongingness in the workplace?" and "Does the use of communal or agentic language lead to different levels of identity threat for women and men respectively?". LÄS MER

 2. 2. ”HR-tech är stekhett” En studie om hur praktiska åtgärder för att motverka diskriminering kan tillämpas och utvecklas i rekryteringsprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Ahlström; Lisa Romeborn; [2021-10-22]
  Nyckelord :Diskriminering; rekrytering; rekryteringsprocesser; kompetensbaserad rekrytering; HR-tech; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : År 2020 spreds Covid-19 över hela världen och utvecklades snabbt till en pandemi. Det har resulterat i förödande konsekvenser och i Sverige har ekonomin drabbats hårt och arbetslösheten har stigit kraftigt. LÄS MER

 3. 3. Vägen in till finrummet som akademitränare i svensk elitfotboll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Antoine Meunier; Taha Nemae; [2021-10-22]
  Nyckelord :fotbollstränare; rekrytering; svensk elitfotboll;

  Sammanfattning : Svensk elitfotboll bedriver idag en aktiv kommersiell verksamhet, vars syfte är att utveckla klubbarna med bland annat försäljning och marknad. Men även att höja bilden för de högsta fotbollsligorna i Sverige. Utveckling och professionaliseringen av idrotten samt ledarskapet är en förutsättning föri drottens kommersialisering. LÄS MER

 4. 4. STRUKTURERADE FÖRESTÄLLNINGAR OM HUDFÄRG En kvalitativ studie om föreställningar kring hudfärg bland aktörer inom fordon- och transportbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linn Rehnberg; [2021-06-30]
  Nyckelord :diskriminering; hudfärg; vithet; föreställningar; ojämlika system;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att identifiera föreställningar kring diskrimineringsgrundenetnisk tillhörighet, mer specifikt dess underkategori hudfärg, hos olika aktörerinom fordon- och transportbranschen, som skulle kunna bidra tillupprätthållandet av ojämlika system. Vidare är syftet att identifiera vilkauttryck dessa föreställningar tar samt visa på hur dessa kan anknytas tillorganisatoriska strukturområden. LÄS MER

 5. 5. Professionella byråkratiers rekryteringsprocesser : Ur ett kollegialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Karlsson Boije; Vilma Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Kollegialitet; universitet; professionella byråkratier; advokatbyråer; beslutsprocesser; rekryteringsprocess;

  Sammanfattning : Kollegialitet är en styrform som forskning menar har en otydlig innebörd. En organisation som är känd för att använda sig utav kollegialitet som styrform och som står till grund för majoriteten av den existerande forskningen kring området är universitet. LÄS MER