Sökning: "rektalcancer"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet rektalcancer.

 1. 1. A comparison of surface based and laser based setup for rectal cancer patients in radiotherapy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Sandra Hamid; [2017]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : 60 00 cancerfall rapporteras in varje år till socialstyrelsen men där numera fler än hälften botas. Detta eftersom vi blir skickligare inom området och nya behandlingstekniker utvecklas. Rektalcancer, även kallat ändtarmscancer är en cancerform som ökat under de senaste decennierna. LÄS MER

 2. 2. Behandling av rektalcancer och faktorer sombidrar till tumörregress

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Emma Adler; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsinterventioner, rehabiliteringsinsatser och dess påverkan på livskvaliteten hos patienter med rektalcancer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sophie Lindberg; Therése Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Cancer i familjen : Kvinnors upplevelser av att genomgå cancerbehandling i relation till närstående

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Veronica Sundström; [2017]
  Nyckelord :cancer; family; parent; gender; communications; nursing; nurses; system; cancer; familj; förälder; gender; kommunikation; omvårdnad; sjuksköterskor; system;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Bakgrund: Var tredje person i Sverige drabbas någon gång i livet av cancer. Vanliga cancerformer hos kvinnor är bröstcancer, gynekologisk cancer och colo-rektalcancer. Många drabbade kvinnor lever i familj och har ansvar för barn och andra närstående, vilket ställer särskilda krav under sjukdomstiden. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av att leva med stomi : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Marika Sturk; Pia Wallsten; [2016]
  Nyckelord :Stomi; omvårdnad; kvalitativ studie; livskvalité; upplevelser; KASAM; transition;

  Sammanfattning : Människor med stomi är vanligt förekommande inom vården. Ungefär var femte person med rektalcancer får en stomi. Stomin kan påverka personer fysisk, funktionellt, psykologiskt och emotionellt och livet med stomi upplevs väldigt olika från individ till individ. LÄS MER