Sökning: "rektor"

Visar resultat 1 - 5 av 1105 uppsatser innehållade ordet rektor.

 1. 1. Utemiljö som lärmiljö i fritidshemmet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sireen Hijazi; Susan Holst; [2023-12-07]
  Nyckelord :fritidshem; utemiljö; lärmiljö; lekens betydelse; meningsfull fritid; utomhuspedagogik; situerat lärande; KASAM; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur utomhusmiljön betraktas som lärmiljö av lärare på fritidshem, samt om lärarna beskriver att lärmiljön utomhus främjar elevernas lärande och välmående genom social interaktion. Studiens undersökning ska även se vilket lärande som medieras i utemiljön enligt lärarnas beskrivningar. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan skollärare och “superman”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Mattias Jogren; Lucas Johannesson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Samverkan; fritidslärare; skollärare; lärare; rektor; obligatorisk skoldag; fritidshem; skolverksamhet; fritidshemsverksamhet.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att fritidslärare ofta arbetar som resurs eller hjälplärare under den obligatoriska skoldagen. Fritidslärare får varken tid eller utrymme för att bedriva fritidspedagogisk undervisning under den obligatoriska skoldagen, utan ägnar sin tid till att bedriva skolpedagogisk undervisning. LÄS MER

 3. 3. Uppdraget för grundlärare i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kolbrún Egilsdóttir; Filip Strålman; [2023-10-26]
  Nyckelord :grundlärare i fritidshem; rektor; profession; yrkesidentitet; dubbla uppdrag; fritidshemmens kvalité; status.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se hur rektorer tilldelar uppgifter för grundlärare i fritidshem samt att ta reda på om rektorerna upplever att de tilldelade uppgifterna kan påverka kvalitén och status på fritidshemmen. Vår studie är kvalitativ och vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med rektorer inom Göteborgs stad, där analysprocessen har utgått från professionsteorin. LÄS MER

 4. 4. ”Där kan de känna att de lyckas.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Katarina Arvidsson; Joel Bjurbo; [2023-10-26]
  Nyckelord :ADHD; Fritidshem; Specialpedagogik; NPF; Neuropsykiatriska funktionshinder.;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att öka kunskapen om hur man i fritidshemmen anpassar verksamheten för elever med ADHD, samt undersöka hur man inom olika yrkeskategorier inom skolan ser på specialpedagogiskt arbete i fritidshemmet. För att uppfylla syftet kommer vi att utföra kvalitativa intervjuer med lärare i fritidshem, speciallärare och rektor. LÄS MER

 5. 5. ” Det ska det vara ett givande och tagande, men oftast är det fritids som får ge”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Axelsson; Monah Rekic; Johanna Romell; [2023-10-19]
  Nyckelord :Grundlärare i fritidshem; Grundlärare F-3; Rektor; Samverkan; Kompetens; Professionsteori; Socialpsykologisk teori; Elev.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur samverkan ser ut mellan grundlärare i fritidshem och grundlärare i F-3 utifrån grundlärare i fritidshems profession. Analysen handlar om vad samverkan mellan dessa lärargrupper innebär, vad lärargruppernas kompetenser består i, i relation till varandra, samt vad rektors ansvar är i samverkan. LÄS MER