Sökning: "rektorer"

Visar resultat 1 - 5 av 1331 uppsatser innehållade ordet rektorer.

 1. 1. HUR ORGANISERAR REKTORER I FÖRSKOLAN LIKVÄRDIG UTBILDNING? En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Desiree Arksund; [2022-02-17]
  Nyckelord :likvärdig; utbildning; undervisning; rektorer; livsvärld; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vilka metoder och aktiviteter rektorer i förskolan använder när de organiserar för likvärdig utbildning samt vilka möjligheter och hinder som rektorerna möter och hur detta synliggörs i verksamheten. Studien har utgått från rektorernas perspektiv, det är deras livsvärld som åskådliggöras genom deras berättelser. LÄS MER

 2. 2. Att organisera specialpedagogisk verksamhet : En intervjustudie om hur rektorer beskriver arbetet med specialpedagogiska praxisgemenskaper och autonomi i grundskolan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elsa Friedrich Eklund; [2022]
  Nyckelord :communities of practice; autonomy; organizational culture; principal; SENCO; special needs education practice; praxisgemenskaper; autonomi; organisationskultur; specialpedagogisk verksamhet; rektor; specialpedagog;

  Sammanfattning : Principals within the Swedish school system have a rather extensive mission, where they lead the inner work of the school, including the organization of how the school work with special needs education. With that said, principals play a very important part when it comes to creating communities of practice, a practice where the pedagogues can participate according to culture standards and within special activities in relation to the special needs education. LÄS MER

 3. 3. Myntets baksida : Konsekvenser av kraven på flexibilitet och individualisering inom vuxenutbildningen – en didaktisk analys

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sanna Hillerdal; [2022]
  Nyckelord :Vuxenutbildning; digitalisering; individualisering; flexibilitet i undervisning;

  Sammanfattning : Problemet i denna studie handlade om hur lärare inom vuxenutbildningen hanterar kravenpå flexibilitet och individanpassning av undervisningen i relation till digitalisering. Studienssyfte var att med utgångspunkt i styrdokumentens krav på flexibilitet och individanpassning,fördjupa kunskapen om vad digitaliseringen inom vuxenutbildning innebär för undervisningoch lärarnas didaktiska förståelse. LÄS MER

 4. 4. Den osynliga specialpedagogen : En diskursanalys av bilden av specialpedagogen i fyra svenska tidningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Haskett; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det råder en osäkerhet och oklarhet kring specialpedagogens yrkesroll inom det svenska skolsystemet. Många arbetar i skolan med en specialpedagog utan att egentligen veta vad specialpedagogen förväntas göra. Osäkerheten kan spåras såväl bland lärare och assistenter som bland rektorer och skolchefer. LÄS MER

 5. 5. Skolsegregation : En studie om hur skolledare upplever och arbetar med skolsegregation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Mohamed Al-Edili; Oscar Ankell Mattisson; [2022]
  Nyckelord :Skolsegregation; socioekonomiskt utsatta områden; boendesegregation; fritt skolval; högindex skolor;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Utgångspunkten i studien är att belysa problematiken kring skolsegregationens påverkan på elevers skolresultat. Syftet med denna studie är att undersöka hur skolledare samt skolnämnden upplever skolsegregation. Studien har en teoretisk ansats där Bourdieus teorier om kapital, fält och habitus appliceras på resultatet. LÄS MER