Sökning: "rektorsteam"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet rektorsteam.

  1. 1. Lateral samverkan i teori och praktik. En studie av ett lokalt rektorsteam

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Anna Borgfors-Skoog; [2012]
    Nyckelord :lateral samverkan; rektorsteam; ledningsteam; rektorer; lagarbete; system; styrning; systemsyn;

    Sammanfattning : Denna kvalitativa studie, baserad på reflexiv metod med en abduktiv ansats, är gjord i syfte att undersöka och beskriva ett lag- eller team bestående av rektorer. Rektorerna i det aktuella teamet har i uppgift att verka gemensamt för att stärka rektorsrollen, gynna en helhetssyn på de verksamheter som de är ledare för, stärka det skolområde som de är en del av, samt verka för de barn och elever som hela systemet är uppbyggt kring. LÄS MER