Sökning: "relation mellan chef och anställd"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden relation mellan chef och anställd.

 1. 1. Hur beröm påverkar motivationen : En studie av sjuksköterskor

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Oscar Aronsson; Emanuel Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :praise; autonomous motivation; controlled motivation; management; complex work tasks; nurses; beröm; autonom motivation; kontrollerad motivation; styrning; komplexa arbetsuppgifter; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Ett antal studier har visat att beröm kan ha positiva motivationseffekter på anställda med icke-komplexa arbetsuppgifter. Forskningen kring hur beröm påverkar anställda med komplexa arbetsuppgifter är dock fortfarande i ett inledande stadium men indikationer finns att de påverkas annorlunda. LÄS MER

 2. 2. Distansarbete - chans till trams? En studie om hur anställdas opportunism under distansarbete påverkas av relationen till sin chef samt dess relation till organisationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tess Brodin; Anna Nilsson; Julia Lundberg; Ida Diesfeldt; [2021]
  Nyckelord :Opportunism; Distansarbete; Tillit; Övervakning; Ansvar; Kollektivism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera hur anställdas opportunism påverkas av dess relation till sin närmsta chef samt dess relation till organisationen. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Risker av att ha en hög engagemangsnivå till sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ridhi Sharma; [2020]
  Nyckelord :Work engagement; stress; burnout; motivation and stress management.; Jobbengagemang; stress; utbrändhet; motivation och stresshantering.;

  Sammanfattning : This study aims to understand the relationship between work engagement and the dark side of work engagement. The dark side includes stress and burnout, which are the points of focus of this study. The purpose of this study is to examine what a company can do in order to prevent the negative effects of work engagement. LÄS MER

 4. 4. Högt, lågt eller mittemellan? - Att vara mellanchef i ett hotell- och restaurangföretag ur ett organisationskulturellt perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Sjöholm Ericson; [2018]
  Nyckelord :Mellanchef; mellanchefsroll; hotell- och restaurangbranschen; kultur; organisationskultur; arbetssituation; fallstudie; Social Sciences;

  Sammanfattning : I mitt yrkesliv har jag varit verksam i ett antal olika organisationer inom samma bransch, både som anställd och på mellanchefsnivå. Det har fått mig att fundera på dels hur företag som till synes är ganska lika med samma verksamhet och målsättning ändå kan vara så olika? I denna uppsats tar jag utgångspunkt i hur det är att vara mellanchef. LÄS MER

 5. 5. Ett främjande verktyg : En kvantitativ studie om institutionaliserad feedback

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Claes Adolfsson; Sebastian Asp; [2018]
  Nyckelord :Feedback University Internal Communication Organizational Culture Organizational Structure; Feedback Universitet Internkommunikation Organisationskultur Organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker medlemmarnas förhållande till feedback inom två institutioner, institutionen för geografi, medier och kommunikation (GMK) och institutionen för pedagogiska studier (IPS) på Karlstads universitet. Feedback är ett kommunikationsverktyg som används för att främja organisationsmedlemmarnas utveckling. LÄS MER