Sökning: "relation till kläder."

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden relation till kläder..

 1. 1. Hur gör konsumenter sina val av premiumprodukter i modeindustrin? : En studie om effekten av produktionsland och hur det influerar köp-och betalviljan hos svenska konsumenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Angelina Engström Silva; Lina Stålebring; [2019]
  Nyckelord :Country-of-Origin COO ; Consumers; Country Image; Premium Branding; Quality; Willingness to Buy WTB ; Willingness to Pay WTP ; Ursprungsland; Konsumenter; Country Image; Premium Branding; Kvalitet; köp-och betalvilja;

  Sammanfattning : Motivation: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida Country-of-Origin (COO) påverkar svenska konsumenters Willingness to Pay (WTP) & Willingness to Buy (WTB). Vidare kommer studien även undersöka om svenska konsumenter besitter någon kännedom kring produktionsländer vid köp av klädprodukter inom premiumsektorn. LÄS MER

 2. 2. Fast fashion tvättar kläder gröna : en kvalitativ studie kring förekomsten av Greenwashing i hållbarhetsrapportering hos svenska fast fashion-företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Camilla Olenmark; Louise Westford; Alva Lantz; [2019]
  Nyckelord :Fast fashion; Triple bottom line; CSR; Greenwashing; Green Marketing; The Seven Sins; Sustainability; Consumption; Gröntvättning; CSR; Triple Bottom Line; Grön marknadsföring; The Seven Sins; Fast Fashion; Hållbarhet; Konsumtion;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Fenomenet fast fashion erbjuder inte minst mode med låg prisbild för den stora massan samt nyheter varje vecka, utan bidrar även till massproduktion och masskonsumtion. Miljömässig skada sker under alla steg av en mode- och textil försörjningskedja, där expansionen av både produktion och konsumtion bidrar till ökad miljöpåverkan. LÄS MER

 3. 3. Textil produktförbättring : Hur konsumenter och klädföretag kan interagera för att utforma en produktförbättring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Benjamin Olofsson; Gustaf Nordin; [2019]
  Nyckelord :Product improvement; product development; consumer behaviour; customer interaction; Produktförbättring; produktutveckling; konsumentbeteende; kundinteraktion;

  Sammanfattning : Nya produkter är avgörande för framgångsrik tillväxt och konkurrenskraft. En ny produkt kan ibland vara en förbättring av en tidigare produkt hos ett företag. LÄS MER

 4. 4. Min tröja håller mig varm

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Klara Söderlind; [2019]
  Nyckelord :Kritisk design; fysisk funktion; icke-fysisk funktion; relation till kläder.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur man genom produktdesign kan ändra relationen till kläder genom att främja vikten av fysisk funktion. Syftet har varit att belysa vår relation till kläder för att på sikt minska klädkonsumtionen för en ekologisk hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Muskler eller kostym? : En analys av den manliga actionhjälten på 1980-talet och idag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Gustav Andersson; [2019]
  Nyckelord :Maskulinitet; mansideal; action; hardbodies; Commando; Die Hard; John Wick;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera två karaktärer i ”Hardbodies” genren och jämföra dem mot en nutida actionkaraktär. John Matrix från Commando (1985), John McClane från Die Hard (1988) och John Wick från John Wick (2014). LÄS MER