Sökning: "relation"

Visar resultat 1 - 5 av 35722 uppsatser innehållade ordet relation.

 1. 1. LÄRA SIG NAVIGERA I EN NY VARDAG Dagliga livet efter psykiatrisk slutenvård -En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Pauline Du Rietz; [2024-03-27]
  Nyckelord :Aktiviteter i dagliga livet; patientutskrivning; sjukhusvistelse; psykisk hälsa; psykiatriska sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund Vid psykisk ohälsa påverkas många delar av vardagslivet och kan hindra personer till att engagera sig i de aktiviteter som värdesätts. Personer upplever olika aktivitetsvärden i vardagen, vilket gör att den upplevda meningen är unik för varje person. LÄS MER

 2. 2. ”DET KAN TILL OCH MED FÖRSTÖRA LIV”. En kritisk diskursanalys om nyhetsmediernas framställning av sociala medier-kunnighet i samband med skvallerkonton

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mikaela Pijpers; [2024-03-11]
  Nyckelord :Mediekunnighet; sociala medier-kunnighet; social media literacy; mediediskurs; skvallerkonto;

  Sammanfattning : This study deals with social media literacy by examining how media discuss the so-called rumor accounts on popular networking sites. This topic is relevant since this phenomenon first gained a lot of media attention back in 2012, with “Instagram-upploppen” making major headlines. LÄS MER

 3. 3. Prisutveckling vid börsintroduktioner En kvantitativ analys av samband mellan företagsspecifika och externa faktorer i relation till börsnoteringars utfall.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Angel; Henrik Stenfelt; [2024-03-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En börsnotering, även benämnd som börsintroduktion eller IPO (Initial Public Offering), markerar en avgörande fas i ett företags utveckling. Vid detta tillfälle erbjuds företagets aktier till allmänheten, en process som är både komplex och betydelsefull. LÄS MER

 4. 4. “Det är ju egentligen bara mobbning men det bygger den här kamratskapen”. En kvalitativ studie om hur manliga soldater uppfattar den personliga kommunikationen i den svenska arméns mansdominerade sfär

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellen Alderlid; [2024-03-06]
  Nyckelord :Information; informationssökning; forskare; mkv-forskare; Ellis modell; användar- och användningsstudier; Norden; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : In the years 2010-2017 the mandatory military service was put on hold after decades of massive decrease in funds going to support the army. Putting the military service on hold led to issues in the Swedish military’s ability to have a societal presence, mainly because the service acts as the army’s main way of recruiting soldiers to a professional path. LÄS MER

 5. 5. ”HAR JAG EN BOK I ÖRONEN KAN JAG GÅ HUR LÅNGT SOM HELST”. En kvalitativ studie om användares relation till ljudböcker jämfört med tryckta böcker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Henrietta Lundkvist; [2024-03-06]
  Nyckelord :Digital konvergens; streaming; algoritmer; ljudböcker; plattformar; uses gratifications; affordances;

  Sammanfattning : Har jag en bok i öronen kan jag gå hur långt som helst, or If I have a book in my ears, I can walk as far as I want, is a qualitative study that explores users' relationship with streamed audiobooks, compared to books in printed format. The choice of topic is driven by the fact that digitalization has transformed literature as a medium and the book industry as an enterprise. LÄS MER