Sökning: "relational leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden relational leadership.

 1. 1. Sustainability boundary-work: Balancing the lines of sustainable leadership

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Riccardo Barker; Gustav Hakegård; [2019-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. HR-chefer : Hur relateras deras ledarskapsstil till det etiska ledarskapet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Fredrik Ljung; Johannes Lundvold; [2019]
  Nyckelord :HR-manager; Managerial grid; Task- and relation-oriented leadership; Ethical leadership; HR-chef; Managerial grid; Uppgift- och relationsorienterat ledarskapet; Etiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Ethical issues have taken an ever greater place in the social debate over recent years, and it has become increasingly important for today's organizations to follow the public's view of ethical justice. This affects HR-manager to a greater extent than many other managers, as the HR-manager is exposed to ethical problems and situations that involve the entire organization's personal. LÄS MER

 3. 3. The impact of authentic leadership on the work environment and patient outcomes in hospital settings : A literature study

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Burhan Tahhan; [2019]
  Nyckelord :authentic leadership; hospital setting; healthcare;

  Sammanfattning : In Sweden, turnover among healthcare professionals is a significant problem in hospital settings. Efficient leadership of healthcare professionals is vital for enhancing the quality and integration of healthcare. LÄS MER

 4. 4. Se men inte röra - Före detta gymnasieelevers upplevelser av fysisk kontakt och relationen med deras sångpedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Andrea Tjäder; [2019]
  Nyckelord :fysisk kontakt; mästare – lärling; relationellt ledarskap; sångmetodik; sångundervisning; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; master – apprentice; physical contact; relational leadership; singing teaching; vocal pedagogy; educational science; music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar sånglektionens sociala klimat. Speciellt fokus läggs på den fysiska interaktionen mellan sångpedagog och elev. Bakgrunden till studien finns i spåren efter #metoo då bland annat ett par pedagoger från svenska musikhögskolor fick lämna sina tjänster efter anklagelser om sexuella trakasserier under lektionstid. LÄS MER

 5. 5. Glapp mellan vision och genomförande? : En undersökning av förutsättningarna för införandet av konceptet “smart stad” i Stockholm stad

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Klara Eklind; Elina Myhr; [2019]
  Nyckelord :smart stad; institutionell kapacitet; innovation; genomförande av strategi;

  Sammanfattning : Idag står världens samhällen och städer inför nya utmaningar i och med kraftig urbanisering och stora klimatförändringar där konceptet “smart stad” ses som en lösning. Däremot är den “smarta stadens” definition fortfarande otydlig och flera använder begreppet i olika sammanhang vilket kan vara förvirrande. LÄS MER